L’Ajuntament ha editat díptics que es repartiran per tota la ciutat amb recomanacions per al control de plagues. Les plagues a les qual fa referència la informació són els coloms, els ratolins, les panderoles, el mosquit tigre i la legionel·la. Sota el títol: «Com a ciutadà, com puc col·laborar-hi? El fullet dóna una sèrie de senzills consells per a evitar que les plagues afecten la llar i alhora ajudar a fer que la ciutat estiga lliure d’aquestes espècies poc desitjables.
Respecte als coloms, es recorda als ciutadans que no se’ls pot donar menjar i que tampoc hem de curar, tocar o replegar cap exemplar mort. En aquest cas, cal avisar a les autoritats. Si trobem excrements de colom, el més efectiu és netejar la zona amb abundant aigua per prevenir malalties. I, per evitar que facen niu a les cases, cal també tancar finestres i portes d’edificis deshabitats, així com posar xarxes en els conductes de ventilació o extracció per evitar que entren.

Pel que respecta als ratolins, sobretot, s’ha de cuidar els residus sense tapar, els fruits que cauen dels arbres, les plantes aromàtiques i les palmeres sense podar. En el cas de les paneroles, cal evitar les restes de greix darrere dels electrodomèstics, no deixar la brossa a casa i traure-la periòdicament i també cal revisar els mobles i compres que entren a casa. El tractament més efectiu, segons el díptic, són aquells de productes amb gel que pots trobar als supermercats.

El mosquit tigre és una altra de les plagues més persistents i difícil de controlar que patim actualment. Es recomana a tots aquells que vulguen ajudar a evitar-la, que no tinguen recipients que puguen acumular aigua estancada, mantenir el nivell de clor adequat a piscines amb malles perquè no ponguen ous, també en pous. És important vigilar el reg per degoteig i retirar l’aigua sobrant, renovar l’aigua dels animals, també tirar aigua als embornals i buidar les canals serà recomanable.

Per acabar, la prevenció de la legionel·la es concentra en tindre un disseny adequat de les instal·lacions d’aigua que evite els estancaments, i realitzar una neteja i desinfecció continuada així com el control de la temperatura de l’aigua.

Per aquells que tinguen interés, el díptic es pot descarregar en el web de l’Ajuntament. Tal com s’explica des de l’Ajuntament, a banda de les actuacions continuades que es realitzen des del Consistori per prevenir, evitar i controlar la proliferació de plagues a la ciutat, la col·laboració de tots és fonamental perquè aquestes siguen més efectives i duren més en el temps.