L’Ajuntament d’Alcoi ha creat un gabinet interdepartamental, del qual formen part a més de l’alcalde, Toni Francés, els regidors i caps dels departaments d’Arquitectura, Urbanisme, Patrimoni i Obres i Serveis. Aquest gabinet, que començarà a reunir-se aquesta mateixa setmana, té com a objectiu coordinar totes les actuacions que vagen a desenvolupar-se a nivell urbanístic en el Centre de la ciutat de cara a una recuperació del barri.

Aquest gabinet interdepartamental abordarà totes les qüestions relatives a urbanisme, obres, arquitectura, patrimoni i solars existents en el barri, així com les que puguen plantejar-se en un futur, ja que no es tracta d’un gabinet per a dur a terme accions puntuals, sinó que es mantindrà en el temps i amb reunions periòdiques, en les quals s’analitzarà la situació a cada moment, amb la finalitat d’abordar possibles problemes i la cerca de solucions de manera transversal.

El que es busca és guanyar agilitat, vinculant a tots els departaments que puguen estar implicats. Aquests departaments i les corresponents regidories ja treballen de manera coordinada en tots aquells projectes que requereixen aquesta transversalitat, si bé amb la creació d’aquest gabinet es busca mantenir un fòrum concret i regular, on exposar totes i cadascuna de les qüestions que afecten el Centre, així com abordar solucions de manera conjunta i coordinada.
Igualment, a través d’aquest gabinet interdepartamental es duran a terme negociacions amb totes les administracions de cara a aconseguir suport per a incidir en la revitalització i millora del Centre. Estarà coordinat pel portaveu del govern i regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez, qui assenyala que “la situació que hem viscut ha de servir-nos per a millorar i considerem que crear aquest gabinet interdepartamental ens permetrà fer-ho, abordant els problemes de la mà de tots els departaments i regidories implicades en la recuperació del Centre a nivell urbanístic”.

Jordi Martínez afig que “la situació del Centre és complexa, ja que són molts els factors que conflueixen, des que és una zona declarada Bé d’Interés Cultural (BIC) que comporta diferents restriccions i obligacions a l’hora de poder actuar, a la fragmentació de la propietat existent, però farem tot el que és a les nostres mans perquè les accions per a una vertadera recuperació del Centre siguen palpables al més prompte possible”.