El pressupost 2020 que ahir va ser presentat, aporta dues novetats destacades dins de la regidoria de Democràcia Participativa. Una estarà dins del projecte ‘Educació per a la Participació’, el conegut com els Pressupostos Participatius per a la infància, i l’altra serà la creació de l’Escola de Participació.

En primer lloc cal destacar que en els Pressupostos Participatius per a la infància, hi ha una novetat amb l’objectiu de donar a conéixer i fer que els joves entenguen com funciona un procés participatiu des del començ i el resultat que poden obtenir, així els pressupostos d’enguany tindran el mateix sistema que el ‘de majors’. El darrer any hi havia una partida de 20.000 euros per a despesa corrent amb la qual van fer diferents activitats, però són iniciatives que no perduren en el temps. Aquest any la partida passa a ser de 25.000 euros, dels quals 20.000 seran per a propostes d’inversió i 5.000 de despesa corrent. S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials i que no comporten ni despesa corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seua conservació i manteniment.

L’altra gran novetat és l’Escola de Participació. Després de diversos anys de reivindicacions de formació en participació tant per a tècnics com per a les Associacions de Veïns, aquest any la regidoria habilita una partida exclusiva dotada amb 3.000 euros per portat endavant l’Escola de Participació i donar-li importància a la formació en participació.

La regidora de Democràcia Participativa, Teresa Sanjuan, explica que: «Com podeu veure l’Ajuntament d’Alcoi fa una aposta ferma per dues coses fonamentals la participació i els nostres joves. Hem d’educar a la joventut, formada pels futurs integrants dels processos participatius, donant a conéixer valors com ara el bé comú, la igualtat, inclusivitat, eficiència, sostenibilitat, entre d’altres».