Després dels treballs de digitalització del material microfilmat ja es pot consultar la documentaciço generada pels diferents governs d’Alcoi des de 1411 fins a 1939. Per evitar noves manipulacions dels documents originals s’ha optat per digitalitzar directament tota la tasca de microfilmació feta l’any 1990 per part de la Universitat de València.

En total ara s’han digitalitzat 88 volums, amb un total de 24.569 pàgines. Tots els documents poden consultar-se o descarregar-se per al seu estudi a través del portal documental BIVIA.
Es pot accedir als documents per diversos mitjans del cercador (data, nom del document, signatura del document…) però també de forma global a tota la sèrie documental de «Llibres de consells» i «Llibres de cabildos» per mitjà del Quadre de Classificació de l’Arxiu Municipal.