L’equip d’experts de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) s’han traslladat aquest matí a la ciutat per a començar a realitzar els diagnòstics dels edificis de més de 50 anys del centre històric. Els tècnics s’han dividit en dos grups, un equip ha anat a la zona del Ravall Vell i l’altre, a la de Placeta les Eres-carrer Sardina, ja que els edificis estan repartits per diferents carrers. Abans de la inspecció, s’ha realitzat una reunió a l’Ajuntament amb la presència dels experts i personal de l’IVE, tècnics municipals, el regidor d’Obres, Jordi Martínez, i la regidora d’urbanisme, Lorena Zamorano així com el Director General de qualitat, rehabilitació i eficiència energètica, Jaume Monfort.

El primer llistat, d’uns 60 edificis pels que s’ha començat, són aquells que tècnicament es considera que poden tindre més risc estructural i també servirà per fer-se una composició del parc d’edificis del centre històric de la ciutat. Després diferents equips de persones, coordinats pels experts, realitzaran el diagnòstic d’eixos 400-500 d’edificis de més de 50 anys, en un termini de poques setmanes. L’avaluació d’aquests experts que, ja han treballat en avaluar les conseqüències que la DANA va tindre en els edificis del Baix Segura, serà verd per aquells edificis que estan en bones condicions, groc per aquells en què es detecten problemes i s’ha d’actuar, i roig quan es considere que s’ha de prohibir l’accés a l’habitatge pels riscos que comporta.

Cal recordar que aquests diagnòstics, realitzats per l’IVE i assumits econòmicament per la Conselleria d’Habitatge és una mesura excepcional i s’engloba dins de la situació que va provocar la borrasca Glòria a la ciutat, un dels pitjors temporals de pluja, vent i neu que ha patit Alcoi en les últimes dècades. La visita per a realitzar els diagnòstic dels edificis s’acorda per part dels tècnics, prèviament amb els propietaris, que estan obligats a complir amb la legislació vigent.

La regidora d’urbanisme, Lorena Zamorano, comenta: «Iniciem hui, els diagnòstics dels edificis de més de 50 anys, en tot el centre d’Alcoi en temps rècord, donant resposta a la situació d’excepcionalitat que Alcoi ha viscut amb el temporal i aconseguit l’ajuda necessària, a través de l’IVE i de la Conselleria, per a realitzar aquesta «foto fixa» de com està el parc d’edificis al centre d’Alcoi. En poques setmanes tindrem una important informació que ens permetrà concretar, de manera objectiva realista i sensata, les mesures que hem d’aplicar tenint en compte,a les diferents administracions perquè l’Ajuntament no té capacitat per si sola, i també comptant amb constructors, empreses del sector i propietaris privats».

Pionera en inspecció d’edificis
La nostra ciutat va ser una de les primeres en incorporar la inspecció d’edificis, coneguda com ITE, establint una ordenança municipal obligatòria per als edificis de més de 50 anys, així com, una revisió cada 5 anys una vegada complides les 5 dècades d’antiguitat. D’altra banda, cal destacar que en l’Observatori del ITE, d’àmbit nacional, amb dades de 2011, només 5 Comunitats Autònomes tenien regulades la inspecció tècnica d’edificis i en elles, només uns 50 municipis, d’ells, més de 20 capitals de província, realitzava la inspecció, entre ells Alcoi.

En total, en aquests anys, la ciutat ha realitzat quasi 3000 inspeccions d’un parc d’edificis de més de 50 anys compatibilitzat en uns 3100 edificis, per la qual cosa, el 97% del parc d’habitatges de la ciutat que superen aquesta edat ha sigut revisat, almenys, una vegada.

En l’àmbit autonòmic, no és fins a 2014, concretament, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), quan en l’article 180 s’estableix l’obligació de promoure un informe d’avaluació sobre l’estat de l’edifici. Finalment, en 2018, la Comunitat Valenciana va aprovar una normativa específica, el Decret 53/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge i el seu Registre autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. L’informe d’avaluació de l’edifici d’habitatges. Comunitat Valenciana», es coneix com IEEV.CV.

Moment de la reunió