La Junta de Govern va aprovar ahir, dilluns 10 de febrer de 2020, la licitació de la concessió per a explotar el bar-restaurant situat al paratge del Santuari de la Font Roja. El contracte ix a licitació per procediment obert amb un cànon de 3.700 euros (iva inclòs) que haurà d’abonar anualment l’adjudicatari per a prestar el servei de restauració en les instal·lacions municipals. Els interessats tindran 26 dies per a presentar la seua proposta, una vegada la licitació estiga publicada en el perfil del contractant en els pròxims dies. Per a optar a la concessió, es valoraran tant el criteri econòmic com altres aspectes centrats en la formació en el sector o en la utilització de material mediambientalment responsable.

Aquest servei de restauració al paratge està situat a instal·lacions públiques pel que el concessionari assumeix un cànon anual, d’un total de 3.700 euros, iva inclòs, i l’administració local, propietària de l’edifici és responsable de la seua posada a punt. La nova concessió per un any, prorrogable tres més, inclou a més del criteri econòmic altres aspectes. Es valora, per exemple, la formació en el sector de l’hostaleria i també criteris mediambientals. Per exemple, està prohibit per part de l’adjudicatari l’ús de vaixella de plàstic d’un sòl ús, i la que s’utilitze ha de ser d’un sol ús compostable o que utilitze el sistema de retorn. El plec també contempla que l’adjudicatari composte les restes orgàniques.

El bar restaurant és un servei apreciat pels visitants que arriben fins al paratge de la Font Roja, situat en un dels parcs naturals més visitats de tota la Comunitat Valenciana. Per a posar a punt la infraestructura abans de la seua adjudicació, l’Ajuntament está realitzant reformes en l’espai. Les obres de millora del local per al bar-restaurant inclou dues noves estufes, una de pèl·lets i l’altra de llenya; també s’ha adaptat la instal·lació elèctrica a la normativa actual; s’ha col·locat aïllament tèrmic i s’ha millorat l’accessibilitat dels lavabos, en els que també s’han instal·lat dos canviadors per a bebés, un en el lavabo femení i l’altre en el masculí. En total, la inversió en millorar l’espai ascendirà fins a un total de 15.000 euros.

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, explica: «Hem aprovat la licitació per a l’explotació del bar-restaurant situat al paratge de la Font Roja. Esperem que el procediment administratiu es desenvolupe amb normalitat i que, per a l’època de més afluència al parc comptem amb aquest servei de restauració en el Santuari. Un servei apreciat pels visitants en un dels parcs que més visites rep de tota la Comunitat Valenciana. Perquè el local estiga en les millors condicions també estem realitzant millores amb una inversió que arribarà a prop dels 15.000 euros que milloraran, tant la sostenibilitat de l’edifici i el servei de calefacció com l’accessibilitat».