La situació dels principals aqüífers i pous dels quals s’abasteix d’aigua la ciutat d’Alcoi és bona. L’aigua brolla sense necessitat d’extracció, el que suposa que la ciutat, en aquests moments, tinga uns bons recursos hídrics centrats, principalment, en l’aqüífer del Molinar. Cal recordar que l’any 2017 acabava amb una extracció necessària de més de 5 metres, i el 2018, per la seua part, també es tancava amb una extracció superior als 7 metres, pel que la situació actual encara té més importància.

Els recursos hídrics a Alcoi en el primer semestre del 2019 estaven en el Molinar 1 en 6,07 metres d’extracció i el Molinar 2 en 5,65 metres, per a recuperar-se a finals d’any i començar 2020, després de realitzar les proves pertinents per assegurar que la qualitat de l’aigua és la mateixa que la del pou, sense haver d’extraure l’aigua amb maquinària.

Si bé és cert que no és la primera volta que el cabal sorgeix en la nostra ciutat sense necessitat de bombes, també cal recordar que, en els pitjors moments, Alcoi ha arribat a extreure aigua a més de 70 metres de profunditat. Una situació que és recurrent en altres localitats de la província.

Les últimes pluges de la borrasca Glòria encara no són visibles en el nivell dels aqüífers però si que es poden veure ja els resultats de les pluges que es van registrar a la ciutat durant la DANA que va afectar a la Comunitat Valenciana i Múrcia en la trardor, pel que s’espera que els recursos hídrics segueixen reportant bons nivells als pròxims mesos.

El regidor d’obres i serveis, Jordi Martínez, insisteix en la necessitat de conscienciar sobre un recurs tan vital com l’aigua: «Seguim pendents del seguiment dels aqüífers de la ciutat. Alcoi té recursos hídrics i ens trobem en un bon moment però, no podem oblidar que l’aigua és bàsica i tenim el deure de treballar perquè, el nostre territori, no patisca mancança d’aigua com ocorre a altres indrets. El bon consum per part de tots segueix essent bàsic per poder gaudir durant molt temps d’aquest tresor únic».