La tercera edició de les ajudes creades per la Mesa del Centre per a incentivar la implantació de negocis i comerços al centre històric de la ciutat, segueix demostrant l’interés que hi en la ciutat per instal·lar un comerç en el centre. En tres anys s’han atorgat 67 ajudes, 41 per l’obertura d’un nou negoci i 26 per a la rehabilitació de locals.

Les dues línies han tingut demanda, essent, un total de 12 negocis els que han rebut ajudes per l’obertura de noves activitats, mentre que hi ha hagut 10, per a cobrir les despeses de rehabilitació de locals de baixos per a posar activitat empresarial. Recordem que les dues ajudes són compatibles i una mateixa empresa pot demanar ambdues.

En total s’han atorgat 74.375,81 euros per l’adequació dels locals a 10 sol·licitants. Aquesta ajuda se centra en la rehabilitació de locals. Es pot arribar a subvencionar el 70% de les obres fins a un màxim de 10.000 euros, sempre que aquestes estiguen destinades a convertir l’espai en un lloc per fer activitat comercial. També es valora, de manera especial, que siga un comerç relacionat amb l’artesania i que estiga a l’àrea d’influència. Aquestes ajudes són compatibles amb les subvencions «INMPULS» que també atorga l’Ajuntament per a impulsar l’activitat econòmica.

En el cas de la línia que ha tingut 12 sol·licituds acceptades es tracta d’ajudes per a l’obertura de negocis amb una quantia que pot arribar als 3.000 euros, cosa que ha ocorregut en tots els casos, per tant s’han atorgat 36.000 euros. Per a poder accedir, s’ha demanat un contracte de lloguer de mínim 1 any o un contracte de compravenda d’un local al centre de la ciutat. També, cal haver sol·licitat la coneguda com a «llicència d’obertura». En aquest cas, es valora que el negoci tinga un perfil artesanal sobre la resta d’activitats, i que estiga en la zona prioritària.

Respecte al tipus d’activitat hi ha cafeteries, bars, fisioterapeuta, farmàcies, fruiteria, oficines, serveis mòbils i un servei tècnic de bicicletes. Estan ubicats en Sant Nicolau, Sant Francesc, País Valencià, Sant Maure, Sant Domènec, Sant Blai, Pintor Casanova, plaça de Dins, Sant Llorenç, Sant Tomàs i Roger de Llúria.

La regidora de comerç, Vanessa Moltó, destaca la bona acollida de les ajudes municipals. «Fa dos anys vam dir que les primeres ajudes, creades per un Govern municipal, per a crear activitat econòmica al centre històric havien tingut bona acollida, amb 16 sol·licituds, l’any passat amb 29 estàvem molt satisfets, i ara sumem 22 més, un fet que demostra que l’activitat del centre està dinamitzant-se i que les mesures en les quals estem treballant a través de la Mesa del Centre són positives i, per tant, hem de seguir incidint en elles, per al nostre Govern el centre és una prioritat i duren endavant les mesures necessàries per a revitalitzar-lo».

«Cal destacar també que hem complit l’objectiu d’incidir en la rehabilitació del centre però sobretot, en molts d’aquells carrers que més necessitaven ampliar l’activitat empresarial. A més hem superat amb creixes l’objectiu que fixava l’estratègia de dinamització socioeconòmica del centre pel que fa a necessitat d’obertura de nous negocis que fixava un objectiu de 30 obertures» conclou Moltó.