L’ajuntament actuarà en el barri de ‘Els Clots’ per a adequar el clavegueram i les canalitzacions de l’aigua, al mateix temps que millora les voreres dels carrers afectats, millorant l’accessibilitat. Després d’una primera fase als carrers Llibertat i Els Clots, ara serà el torn de la resta del barri, en concret els carrers Pintor Laporta, Pare Vitòria, i Llibertat. Per informar als veïns de l’obra, es durà endavant una reunió on s’explicarà el procediment així com els terminis. Està previst que l’obra comence en abril.

L’obra ja ha estat adjudicada, es van presentar 7, sent la millor oferta la d’Aglomerados del Sureste de 132.385 euros, millorant el preu de licitació de 145.000 euros i portant a més avant la millora presentada en l’annex del plec de condicions. Està previst que les obres comencen en un mes i mig i el termini d’execució és de tres mesos.
L’edil d’Obres i Accessibilitat Universal, Jordi Martínez, explica que “ens vam comprometre amb els veïns a reparar el clavegueram i les canalitzacions. Ara convocarem una reunió per explicar-los tot el procediment i que sàpiguen que va a fer-se i quan va a dur-se endavant. Nosaltres continuem actuant per a millorar tots els barris de la ciutat, ací tenim un exemple, però no és l’únic, a banda del manteniment habitual farem actuacions especials en altres zones tal com hem aprovat en el pressupost, per exemple en Sant Pancraç o La Sang”.

Recordem que les obres de la primera fase de la renovació del clavegueram del barri de Els Clots, van ser adjudicades per 149.719,99 euros, a l’empresa Sigma Infraestructuras SL.
El clavegueram del barri de Els Clots era probablement una de les xarxes més antigues d’Alcoi on mai s’havia actuat. Un treball d’inspecció amb càmera de vídeo en el clavegueram va indicar que aquest clavegueram té molts anys en ús, i presenta un important estat de deterioració en general, havent-hi juntes obertes en la canonada, trencaments, deterioració i desaparició del material de la part inferior de la canonada de formigó, ensulsiades en diverses zones de la canonada al carrer Llibertat, Pintor Laporta i Pare Vitòria, la qual cosa està provocant fugides d’aigua residual en el terreny de la calçada. A més el paviment presenta clivelles, sots i xicotetes foradades, tenint a més voreres molt estretes.

ACTUACIÓ
Es realitzarà un nou clavegueram amb canonada de PVC, instal·laran pous de prefabricats de formigó, realitzaran totes les escomeses dels habitatges d’aquests carrers que es connectaran directament als pous nous.
A més realitzaran la construcció de la nova xarxa d’aigua potable, construiran la xarxa d’embornals en aquests carrers que veuran modificada la seua situació, ja que es construiran noves voreres, més àmplies, passant d’1,12 metres a 1,5 metres, amb passos de vianants accessibles.
Finalment faran els treballs de fresat de l’asfalt actual i reasfaltat acabant amb la senyalització horitzontal.
Cal ressaltar que l’empresa també portarà avant la millora plantejada en l’annex del plec de condicions que consisteix a asfaltar també els trams de carrer Llibertat entre els carrers Oliver i Pare Vitòria, i la reposició de les voreres d’aquest mateix tram.

Barri de Els Clots

Barri de Els Clots