Oferir suport i seguiment a les empreses d’Alcoi perquè continuen invertint a la ciutat, garantisquen la seua continuïtat i eviten la seua deslocalització. Aqueix és l’objectiu del programa Aftercare, la creació del qual proposa el Partit Popular d’Alcoi en el Ple del divendres. Aquest servei es basa en el seguiment a empreses ja establides a la ciutat per a atendre les seues necessitats i demandes, així com resoldre els problemes que limiten el seu creixement. «Volem que l’Ajuntament cuide als negocis que ja estan situats a la ciutat. Hem de mantindre’ls i secundar-los perquè continuen creixent», resumeix el portaveu del PP, Quique Ruiz.
La iniciativa plantejada pel PP se centra en identificar necessitats de les petites i mitjanes empreses a mitjà termini, oferint-los un suport individualitzat per a aconseguir que continuen confiant en Alcoi per a mantindre la seua activitat i invertir a la ciutat. Segons explica Ruiz, els programes Aftercare busquen «el manteniment de les inversions ja existents, recopilant informació sobre les empreses per a detectar qualsevol tipus de demanda o necessitat, ja siga d’infraestructures, de sòl industrial o d’uns altres que compliquen el seu creixement».

El programa, afig el portaveu, es basa en un calendari de visites de seguiment i contrast «per a conéixer la situació i evolució de les empreses, detectar problemàtiques i ajudar a resoldre-les». Ruiz afig considera bàsic «detectar les necessitats de les empreses per a oferir-los suport en els seus processos de creació d’ocupació i creixement». «L’Ajuntament ha de demostrar que vol que les empreses seguisquen a la ciutat i reinvertisquen en ella», detalla el regidor.

Ruiz destaca que aquest tipus de programes està en marxa en la major part de comunitats autònomes. També en la Generalitat, a través del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). «Per això en la nostra proposta també demanem a l’Ajuntament que busque el suport del Govern autonòmic», puntualitza el regidor del PP. Segons assenyala, aquest servei pot ser un complement a l’activitat de la futura oficina de captació d’inversions, focalitzada a atraure a empreses no localitzades a Alcoi.