El Consistori alcoià ha realitzat la transició cap a una administració electrònica. La implantació de la primera fase amb la intenció que els ciutadans realitzen els seus tràmits de forma online ja està finalitzada i ha tingut un cost total de 235.000 euros. El projecte suposava la implantació d’un registre electrònic que donava la possibilitat a la ciutadania de tindre un catàleg de procediments en la seu electrònica per a presentar una sol·licitud online. La solució adquirida d’administració electrònica també inclou un gestor d’expedients, un gestor documental i la creació d’una seu electrònica. La iniciativa, co-finançada per Fons Feder de la Unió Europea, està dins de l’estratègia DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) en la seua part de ciutat intel·ligent.

L’objectiu de la implementació de l’administració electrònica era, d’una banda, ampliar els serveis proporcionats en la seu electrònica de l’Ajuntament i integrar-la amb els sistemes ja implantats a l’Ajuntament com el registre electrònic, la notificació electrònica i la carpeta del ciutadà, dotant als ciutadans de tràmits online.

En la part de treball intern de l’administració local, l’Ajuntament pretenia dotar-se d’un component tecnològic per a gestionar electrònicament, i de forma integrada, els processos d’aprovació de propostes de resolució emeses des de la gestió dels expedients: Juntes de Govern, Comissions informatives, Plens. En aquest cas, l’administració local ja realitza tots aquests tràmits de manera digital, incloent-hi els processos de presentació a la contractació pública. Un altre tràmit important com és la realització de convenis entre l’Ajuntament i diferents entitats locals, per exemple, també es realitza ja de manera electrònica.
El regidor de Modernització de l’Administració, Alberto Belda, destaca els avanços: «L’Ajuntament d’Alcoi ha realitzat amb èxit la migració a una administració electrònica en el que considerem una primera fase. Esperem poder seguir avançant, incorporant nous aspectes i donant l’oportunitat als ciutadans de realitzar les seues gestions amb l’Ajuntament d’Alcoi a través d’internet les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any».
La nova administració electrònica també permet realitzar des de fa temps la signatura des dels dispositius mòbils de tràmits tan importants com aprovació de factures, propostes de resolució a aprovar, sessions de Ple i de Junta de Govern Local. Amb aquest sistema s’aconsegueix la simplificació i agilització administrativa perquè s’evita la dilatació dels temps de tramitació dels expedients.
La tramitació electrònica també permet reduir els costos fonamentalment a conseqüència de l’eliminació del paper i dels costos associats als processos de notificació tradicionals. La solució permet tant el registre electrònic de la sol·licitud des de la seu electrònica, la reutilització dels documents aportats pels ciutadans amb autorització per a tràmits futurs, la gestió electrònica de la tramitació del procediment administratius, la consulta electrònica i la notificació electrònica.