El Partit Popular sol·licitarà mitjançant prec en el pròxim ple municipal que l’Ajuntament d’Alcoi estudie la viabilitat tècnica i econòmica de la creació d’un nou aparcament en la part baixa del carrer de Sant Joan. El PP proposa al Govern que realitze les gestions i labors d’adequació pertinents per a utilitzar de manera íntegra el solar, situat entre els carrers de Sant Joan, Sant Josep i Barbacana.

El recent enderrocament de l’edifici que quedava al carrer de Sant Joan ha generat una gran bossa de sòl que el PP planteja utilitzar com a aparcament dissuasiu. “Amb la falta d’estacionament que hi ha en el Centre i tenint en compte la bona accessibilitat de la zona, una vegada el solar s’ha quedat totalment buit seria interessant destinar-lo per complet a l’aparcament públic”, explica el regidor popular Kiko Cantó.
Segons els càlculs que remena el Partit Popular, la superfície de la zona d’estacionament de Sant Joan pot arribar a multiplicar-se per cinc, entre el solar habilitat en l’actualitat al costat del carrer Tio Caram i el nou solar.

El Partit Popular sol·licita en el prec que analitze la viabilitat tècnica i econòmica per a iniciar els tramites amb els que adquirir o arrendar el solar per a destinar-lo a zona d’aparcament públic. L’objectiu final és realitzar les obres d’adequació, estabilització, asfaltat i senyalització per a garantir la seguretat i el millor ús de la zona d’aparcament.

“No tenim dubtes que l’aprofitament màxim d’aquest solar és de vital importància per al Centre, ja que és una zona a la qual es pot accedir des del riu i dóna accés directe al mateix barri antic de la ciutat”, destaca Cantó.