Des de l’Ajuntament d’Alcoi es recorda que cal seguir les disposicions del Reial Decret 463/2020 del 14 de març que declara l’estat d’alarma i que només es podrà circular per les vies públiques en els següents casos: Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial, retorn al lloc de residència habitual, assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, desplaçament a entitats financeres i d’assegurances, per causa de força major o situació de necessitat i qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanye a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Està suspesa l’atenció al públic en les dependències municipals. S’ha habilitat un telèfon gratuït per a sol·licitar informació sobre com pot realitzar un determinat tràmit. Només es realitzaran els urgents. L’atenció tindrà lloc en el telèfon 900 75 00 71, de 8 a 20 hores de dilluns a divendres.

Els terminis administratius s’han ajornat i també es posposen els pagaments tributaris.

Es recorda també que el proveïment d’aliments està garantit i efectius de Protecció Civil i Policia s’ocuparan de controlar que no hi haja aglomeracions en els accessos als supermercats, amb la finalitat d’evitar situacions de risc.

Els parcs i les zones de jocs infantils estan tancats. També la Via Verda, els Horts Socials, i les instal·lacions de Sant Antoni i la Font Roja. Es manté el transport públic local i el transport públic interurbà. La renovació de bons de l’autobús i l’expedició de nous bons queda suspesa, mentre que els canvis per deterioració es realitzaran per correu. Recordem que està suspesa tota l’activitat sociocultural, esportiva i lúdica, i els diferents espais i instal·lacions estan tancats, com també està suspesa l’activitat acadèmica en tots els nivells. L’ecoparc únicament prestarà servei per als professionals i les cremes queden anul·lades. La recollida de residus es fa amb normalitat i la recollida de voluminosos també trucant al 900 101 843.

Des de l’Ajuntament es fa una crida a la tranquil·litat, així com a la responsabilitat, perquè cada ciutadà complisca amb les mesures individuals en benefici de la seua salut i de la societat en general