L’ajuntament d’Alcoi ha tancat el pressupost de l’any 2019 que ha resultat ser el més inversor dels darrers 10 anys amb un total de 7.840.582,21 euros d’inversió real, xifra que supera amb dos milions les dades de l’any anterior i molt superior a la resta de la dècada.

Durant 2019 l’ajuntament d’Alcoi ha dut endavant diverses inversions, podem ressaltar les dutes endavant al carrer Entença, els Polígons Industrials o l’administració electrònica. Aquest pressupost es tanca amb un resultat positiu de 263.183. Aquesta dada posa de manifest en quina mesura els recursos pressupostaris de l’exercici han sigut suficients per a finançar les despeses pressupostàries.
Respecte a la regla de despesa cal indicar que l’ajuntament ha invertit 3,3 milions més del que aquesta regla permetia afectant l’estabilitat pressupostària en 3,5 milions. No obstant això, parlem de més de 3 milions d’euros d’inversions executades i ja pressupostades a altres exercicis pressupostaris. Són romanents incorporats i ara executats, i amb relació a l’estabilitat pressupostària no serà necessari adoptar cap mesura per part de l’ajuntament, donat que no afecten l’estabilitat futura. Respecte a la regla de la despesa l’ajuntament té un pla econòmic financer aprovat el 2019 i que es verificara el seu acompliment a la liquidació del pressupost del 2020.

Cal destacar que s’ha fet un acompliment de l’execució del pressupost corrent al voltant del 90 per cent.
Al cas de les previsions d’ingressos corrents on es troben les taxes i impostos, parlem d’un acompliment del 92,78%. Al cas de despesa, si exceptuem les inversions parlem d’un acompliment del 93%, contant les inversions del 70%.

Pel que fa al nivell d’endeutament, l’ajuntament se situa en un 41,15% enfront del 43,69 del passat any, superant nous rècords de nivell d’endeutament més baix conegut.

Finalment indicar respecte al romanent de tresoreria cal assenyalar que tenim un romanent ajustat negatiu de 558.000 euros perquè a pesar de tindre drets de cobro reconeguts per valor de més de 3 milions, no s’han pogut computar com a drets reconeguts d’ingrés perquè les normes obliguen a qualificar-los com a dubtós cobrament de manera preventiva.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, destaca que: «Tenim el pressupost més inversor de la dècada, amb un resultat pressupostari positiu, un pagament als proveïdors molt fluid, un endeutament que segueix sent històricament baix i amb un acompliment al voltant el 90% en despeses i ingressos corrents».

«Fem més polítiques socials, més polítiques econòmiques, més inversions i tot açò amb un menor esforç fiscal per part de la població, amb la reestructuració fiscal que vam portar a terme intentant sempre que aquells que menys tinguem menys paguen, i amb diverses bonificacions per famílies nombroses, monoparentals, aturats, o també amb bonificacions o estímuls de caràcter econòmic, com les bonificacions a diferents impostos de fins al 95% per foment de l’ocupació», afirma la regidora.

Respecte a la regla de despesa, Vanessa Moltó, espera que «que vaja flexibilitzant-se més aquesta norma pel nou govern i que es puguen tirar endavant per part de l’estat uns pressupostos on poder incloure aquestes iniciatives perquè els ajuntaments puguem destinar tots els nostres recursos per pal·liar les necessitats de la població sense aquestes limitacions, sobretot, en aquests moments en els quals necessitem ser un motor econòmic».