La regidoria de Joventut durà endavant un total de quatre cursos en línia, seguint la programació de l’Espai Jove però, adaptant la formació per poder-se dur endavant de forma telemàtica. Espai Animació 3.0 presenta quatre cursos però destaca, entre ells, el de Monitor d’Activitats Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, ja que la formació aporta els coneixements mínims necessaris per a l’execució o la gestió d’activitats i projectes en l’àmbit socioeducatiu.
El disseny i continguts del curs de Monitors d’Activitats Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, estan emmarcats en la normativa legal vigent i la titulació expedida està certificada per la Generalitat Valenciana. Es realitzarà de l’1 al 30 de juliol. El seu preu és de 160 euros i te les places limitades.
Els altres tres cursos, tots en modalitat telemàtica, consten d’un total de 30 hores de formació i tenen un preu de 50 euros, estan indicats per a joves a partir de 17 anys. La regidora de Joventut, Maria Baca, destaca aquesta oferta formativa per a la joventut alcoiana: «Aquest pla de formació en línia ens permet continuar amb la tasca que estàvem realitzant en l’Espai Jove oferint una formació adaptada a aquelles persones interessades en l’animació juvenil. Presentem un total de 4 cursos, destacant el de monitor de temps lliure que sempre és una formació molt demandada, i que està certificat per la Generalitat Valenciana. També tenim tres cursos més de llenguatge de signes, bullying i de mediació i gestió de conflictes, tots enfocats a joves majors de 17 anys. Els interessats poden contactar amb la regidoria de joventut per inscriure’s o demanar més informació».
Un altre dels cursos que s’ofereix és «Introducció a la Llengua de Signes: tècniques i recursos des de l’animació juvenil, que se celebrarà del 18 al 29 de maig. El curs de llengua de signes consta de dos mòduls de 15 hores cadascun, on es treballaran conceptes com la introducció a la llengua de signes; el concepte d’oci inclusiu; falsos mites sobre la llengua de signes; persones amb discapacitat auditiva ; comunicació amb persones amb discapacitat auditiva; el disseny d’activitats educatives en el temps lliure adaptades a col·lectius NEE i el perfil de l’educador/a de Col·lectius NEE.
Un altre dels cursos que s’ofereixen es tracta de «La prevenció del “bullying” en activitats de temps lliure infantil i juvenil» que tindrà lloc de l’1 al 12 de juny. També consta de dos mòduls de 15 hores on es treballarà sobre el ciberbullying, autoconcepte i autoestima; les relacions interpersonal; estudi de casos; conducta pro-social, eines i factors per a la prevenció; educació en valors; comunitats educatives: actors en la prevenció d’actituds d’assetjament; estratègies cognitives d’interacció social; planificació estratègica i plans de convivència.
Finalment es durà endavant el curs de gestió de conflictes, mediació i interculturalitat en contextos d’exclusió sociocultural en infància, adolescència i joventut, realitzat des del 15 al 26 de juny. En ells, els participants aprendran sobre el conflicte (definició, causes, tipus, conseqüències, diferenciació d’altres termes com a disputa, discussió, renyina); actituds davant el conflicte (aspectes positius i negatius del conflicte, el conflicte com a oportunitat de creixement); premisses i passos a seguir per a abordar els conflictes (reconeixement, diàleg, assertivitat, comunicació verbal i no verbal, plantejament d’alternatives, presa de decisions); sistemes formals de resolució de conflictes (negociació, mediació, conciliació, arbitratge, judici). I també sobre mediació i interculturalitat; agents mediadors (perfil del mediador: qui és, com és, com treballa, on treballa. El mediador com a guia). Enfocament pràctic (tècniques i habilitats de mediació: joc de rol, escolta activa…); interculturalitat vs. multiculturalitat (definicions i diferències. La interculturalitat com a meta); educació en valors per a la interculturalitat (consciència etnocentrista vs. relativisme cultural. La interculturalitat com a eix de treball en l’exclusió social i l’estudi de casos pràctics i estratègies metodològiques per a la integració social. Els conceptes es divideixen també en dos mòduls de 15 hores.
Per a més informació i per fer la inscripció cal posar-se en contacte amb l’Espai Jove en el telèfon 965537138 o per correu electrònic a joventut@alcoi.org.

Cartell