Després de setmanes dramàtiques, en què han perdut la vida a causa de la pandèmia de la COVID-19 centenars de milers de persones a tot el món -més de cent a la nostra comarca- i moltes altres estan patint greus conseqüències econòmiques i socials, sembla que a poc a poc van establint-se les fases per a l’eixida progressiva del confinament.

Ara, durant setmanes o mesos, caldrà que en els desplaçament per les vies públiques les persones mantinguem una distància física de 2 metres, d’acord amb les recomanacions sanitàries, que s’han traduït en normes reguladores.

El problema és que en Alcoi, com en moltes altres localitats, l’amplària de la major part de les voreres és insuficient per al compliment d’eixa separació, ja que per a garantir una distància mínima de 2 metres, l’amplària de la vorera ha de ser almenys de 3,5 metres.

“És imprescindible, per tant, prendre mesures de redistribució de l’espai públic per a fer possible que es mantinga la distància de seguretat”, opinen. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció no disposa d’informació sobre la possible existència d’iniciatives en este sentit per part del Govern municipal alcoià, però en tot cas l’anima a dur-les endavant al més prompte possible i recorda que són les entitats locals -en el nostre cas, l’Ajuntament d’Alcoi- , “qui té l’obligació de facilitar el repartiment de l’espai públic a favor dels que caminen i dels que van en bicicleta, en eixe ordre de prioritat”, diuen (art. 3.5 de l’Ordre SND/380/2020).

Les mesures de repartiment de l’espai públic per a garantir el desplaçament segur caminant o amb bicicleta -que a més de ser òptimes per a la major part dels desplaçaments urbans d’una ciutat menuda com Alcoi, són les opcions de transport més saludables, sostenibles i equitatives-, no requereix la realització d’obres, sinó l’establiment de mesures fàcilment executables, de baix cost i reversibles o modificables, que ja s’han assajat amb èxit en molts altres llocs.

Algunes d’estes mesures podrien ser:
– instal·lar cossiols o jardineres per a ampliar l’espai dels vianants (tal com es va fer amb bon resultat al carrer de Sant Llorenç);

– reduir carrils de circulació a les calçades, destinant-los provisionalment a carrils per a bicicletes o a l’ampliació de les voreres si estes no tenen l’amplària necessària (delimitant els espais amb balises de senyalització i/o amb pintura);

– establir carrers reservats a vianants i ciclistes, tancats al trànsit de pas de vehicles motoritzats (durant tot el dia o en franges horàries determinades;

– evitar les aglomeracions de vianants en els semàfors (per mitjà de la reducció dels temps d’espera o altres solucions);

– dur endavant campanyes a favor dels desplaçaments actius en substitució de l’automòbil i de promoció de la compra de proximitat;

– controlar de manera efectiva la limitació de la velocitat i establir carrers amb velocitat limitades a 20 o 30 km/h, per tal de garantir la seguretat de vianants i ciclistes.

Cal no oblidar que actuacions provisionals com estes, ara imprescindibles per a garantir el distanciament físic a causa de l’emergència sanitària, són mesures útils també per a fer front a l’emergència climàtica, una amenaça socialment no tan perceptible, però que és terriblement perillosa per a la humanitat.

Les polítiques de pacificació del trànsit són aplicades en poblacions de tot el món tant per a disminuir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, com per a reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll, i en definitiva millorar la salut, la qualitat de vida i l’habitabilitat de les ciutats. El grup ecologista considera que és una trista ironia que per a poder respirar aire saludable a les ciutats haja hagut de tindre lloc una pandèmia com la que patim.

Per últim, La Carrasca-Ecologistes en Acció també demana que es previnguen els conflictes que puguen sorgir amb l’ampliació de les terrasses dels bars i restaurants. El col·lectiu veu adequada i convenient esta mesura, davant de la situació d’eixe sector, afectat greument per les mesures de confinament, però que això no lleva que s’haja de fer respectant sempre l’amplària necessària per al pas segur i accessible dels vianants.

En este sentit, els ecologistes recorden que les condicions per a la reobertura de les terrasses exigeixen que l’augment de la superfície destinada a terrasses d’establiments d’hostaleria vaja acompanyat d’un increment proporcional de l’espai per a vianants en el mateix tram de la via pública.