La Junta de Govern d’ahir dilluns va aprovar la licitació d’un contracte relacionat amb la Smart City, cofinançades per Fons Feder de la Unió Europea, dins de l’EDUSI, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible. En la licitació destaca la implantació d’una plataforma que integrarà i permetrà interactuar a tots els elements implantats a la ciutat intel·ligent, per la qual cosa comptarà amb un quadre de comandament integral i eines business intelligent. També s’instal·larà un node IoT en l’edifici del Complex Esportiu Eduardo Latorre, convertint-lo en una infraestructura capaç de recopilar la informació d’utilitat procedent d’una xarxa de sensors, emmagatzemar les dades que considere d’interés, generar una anàlisi de valor i posar aquesta informació en la plataforma. I, finalment, s’implantarà una xarxa pròpia de comunicacions IoT per a integrar tots els nodes existents.

Els nous serveis que salen a concurs permetran a Alcoi continuar avançant en el seu projecte de Smart City. Avançar en la internet de les coses (IoT) és simplement, entendre que tot el que ens envolta està connectat, a Internet o a altres xarxes, una connexió que ens permet controlar aqueix objecte o sensor de manera remota, com és el cas de la telegestió de la il·luminació de la ciutat; o rebre informació que mesure i controle, com en el cas de les càmeres o dels sensors dels estacionaments intel·ligents. Amb aquests nous serveis, l’Ajuntament pretén dotar-se tant d’una plataforma que integre i faça prediccions sobre la informació com d’una xarxa IoT i un node IoT en l’Eduardo Latorre, per a implantar noves connexions que aporten informació valuosa als serveis municipals, empreses i ciutadans.

Aquests tres nous projectes que es licitaran per lots són: la plataforma de ciutat intel·ligent que eixirà a concurs per un preu de 211.488,64 euros IVA inclòs; 42.422,16 euros, IVA inclòs serà el preu d’eixida per a la licitació en el cas de la xarxa IoT i un pressupost de 49.486,46 euros IVA inclòs tindrà el projecte per a convertir l’Eduardo Latorre en un node IoT.

L’alcalde, Toni Francés, destaca la importància d’aquests nous projectes per a continuar avançant a recopilar informació així com a integrar els instruments necessaris per a gestionar totes aquestes dades i convertir-los en informació útil per a la ciutat: «No podem oblidar que per a abordar els desafiaments de les ciutats actuals, necessitem conéixer la seua evolució a través de dades i eines d’anàlisis, que permetran millorar la vida dels ciutadans des del punt de vista de l’eficiència i l’eficàcia. La implantació d’una plataforma Smart City, d’una xarxa IoT i la creació d’un node IoT en l’Eduardo Latorre són projectes que ens acosten més a aquesta intenció, la de tindre informació real i útil de la ciutat, així com tindre eines tecnològiques per a gestionar aquesta informació que ens permeta poder prendre decisions i fer prediccions».

D’una banda, la nova Plataforma Smart City haurà d’accedir a diferents fonts d’informació, compartir recursos, capacitat d’anàlisi i coordinar serveis, basant-se en anàlisis predictives. Aquesta plataforma es convertirà en l’element integrador del projecte Smart City d’Alcoi, ja que permetrà la interconnexió de tots els components, així com de facilitar una visió única i una gestió centralitzada i integrada de la informació i components. Alguns dels components existents que integrarà la plataforma seran: l’enllumenat intel·ligent, els sensors ambientals i els aparcaments intel·ligents.

La plataforma de ciutat intel·ligent serà l’element que permetrà la interacció dels diferents elements i sistemes de la ciutat. Es convertirà en el sistema d’adquisició i processament d’informació, que permet la captura i gestió integral d’informació heterogènia procedent de qualsevol element susceptible de proporcionar-la a l’entorn de la ciutat, així com la seua transformació en elements intel·ligents d’informació, amb la finalitat de generar serveis útils i d’alt valor afegit a:

  • L’Administració municipal, per al control de la gestió i la presa de decisions.
  • Ciutadans, per a la millora de la qualitat dels serveis urbans.
  • Visitants, per a la millora de la qualitat de l’experiència turística.
  • Els prestadors de serveis urbans, per a la millora dels serveis urbans.
  • El sector local TIC, per a la promoció de la innovació, la cooperació i del desenvolupament de nous models de negoci en el municipi.

D’altra banda, disposar d’una xarxa pròpia de comunicacions per a IoT que abaste tot el terme municipal permetrà instal·lar sensors i actuadors de diversa índole i amb múltiples casos d’ús, facilitarà la creació de nodes intel·ligents, proporcionarà connectivitat per a IoT en zones en les quals hui dia seria inviable i facilitarà projectes i entorns innovadors i d’inclusió social. Aquesta infraestructura de xarxa compliria una doble labor: d’una banda, servirà com a entorn de producció de l’Ajuntament d’Alcoi i per un altre, com un entorn de prova de concepte d’idees noves, sorgides en el si d’una Smart City, permetent el desenvolupament i la investigació en un dels camps que més interés suscita en l’actualitat, el de les ciutats intel·ligents, involucrant així en la participació i col·laboració a un gran nombre d’actors.

Es crearan subxarxes com a mínim per a:

crear un entorn de prova de concepte d’idees noves, sorgides en el si d’una Smart City, permetent el desenvolupament i la investigació en un dels camps que més interés suscita en l’actualitat, el de les ciutats intel·ligents, involucrant així en la participació i col·laboració a un gran nombre d’actors (ciutadans, centres educatius, empreses, etc.).

  • crear una xarxa a la disposició de ciutadans.
  • crear una xarxa a la disposició de centres educatius.
  • crear una xarxa a la disposició d’empreses.
  • crear una xarxa municipal.

Finalment, el Node IoT fa referència als edificis municipals. Un node es concep com una infraestructura capaç de recopilar la informació d’utilitat procedent d’una xarxa de sensors, emmagatzemar les dades que considere d’interés, generar una anàlisi de valor i posar aquesta informació a la disposició de les ciutats enviant-la a la plataforma de ciutat intel·ligent. L’agregació de les dades procedents de diversos edificis d’una ciutat, suposa una potent font d’informació per a la presa de decisions.

Per tant, interessa la informació que generen els edificis municipals (com són per exemple els paràmetres d’eficiència energètica, gestió de consums d’aigua, confort interior o qualitat de l’aire). L’ús d’aquesta informació no sols permetrà millorar la qualitat dels ciutadans, proporcionant serveis com a seguretat, alarmes o resposta primerenca davant desastres, sinó també permetrà millorar i optimitzar els serveis oferits per la ciutat gràcies a la integració de la informació de l’edifici amb la ciutat. Aquest Node IoT del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre, comptarà amb capacitat connectivitat i sensòrica, tindrà capacitat de processament de la informació rebuda, serà interoperable i usarà protocols oberts i estandarditzats.