En la Junta de Govern Local d’aquest dilluns 25 de maig, es va acordar sotmetre a exposició pública per termini de 30 dies naturals el Pla Territorial municipal d’Emergències d’Alcoi tal com marca la corresponent llei. Aquest tràmit permetrà que puguen presentar-se les al·legacions i suggeriments que es consideren oportuns per les persones o col·lectius interessats. Es podrà començar a consultar durant la pròxima setmana.

Aquest pla, que substitueix a l’anterior, estableix els principis de la planificació municipal enfront d’emergències, segons els quals es redacten la resta de documents. Es pot activar en qualsevol situació de preemergència o emergència, de caràcter general o en cas d’un risc concret per al qual no es dispose de planificació específica.

Segons el regidor de Protecció Civil, Jordi Silvestre «aquest document descriu les característiques del Terme Municipal i del seu nucli urbà, els riscos naturals i antròpics que li poden afectar i els plans d’actuació municipal necessaris per a fer front a aquests, l’esquema organitzatiu municipal per fer front als incidents i l’operativitat del Pla, i la seua integració dins del Pla territorial d’Emergència de la Comunitat Valenciana.

El Pla conté uns annexos amb directoris de recursos i planimetria». «A més aquest Pla és un document viu que contínuament va revisant-se i actualitzant-se per a poder anant millorant-lo», ha afegit, Silvestre.

El document estarà dipositat físicament per a la consulta al Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC) ubicat en l’ajuntament amb entrada pel carrer Sant Llorenç 6, amb cita prèvia, així com a la web municipal www.alcoi.org. Les al·legacions es podran presentar via web, dins de la instància general.