La regidoria d’Esports de l’ajuntament d’Alcoi suma l’obertura d’instal·lacions esportives cobertes per a la pràctica de diferents entrenaments (entrenaments bàsics en esportistes federats no professionals en aquelles modalitats esportives en les quals no existisca contacte o el risc de contagi siga baix) sempre sota cita prèvia, mantenint els límits d’aforament estipulats i complint amb les mesures higienicosanitàries i de distanciament social en haver entrat en la fase 2 de la Transició cap a la nova normalitat. Aquesta mesura afecta l’obertura dels pavellons Miguel Sarasa i Mutualitat de Llevant del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta.

A més, s’obriran al públic les dues piscines del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre per a ús esportiu, sol·licitant cita prèvia i respectant els torns establits així com les dues pistes de pàdel incloses en el mateix complex.

Respecte a l’obertura de les piscines és important assenyalar que l’horari d’obertura al bany serà a partir del dimarts 2 de juny, de dilluns a divendres de 7 a 22 hores i els dissabtes de 8.30 a 14.30 hores. Les reserves es faran dins de les 48 h en les quals es vulga fer ús de la instal·lació a través del telèfon 96 629 59 09.

Els abonats de la instal·lació tindran accés gratuït i els no abonats podran accedir liquidant la quantia de la taxa municipal estipulada per a tal efecte. Serà obligatori acreditar-se en el punt de control per a accedir a la instal·lació.

Cal ressaltar que caldrà complir una sèrie de normes: es permetrà la utilització de les piscines per a la pràctica esportiva de la natació, o en defecte d’això de la realització d’activitat física/exercici físic en qualsevol dels dos gots, però en cap cas la seua utilització de manera recreativa.

L’activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia, organitzant torns horaris, fóra dels quals no es podrà accedir a la instal·lació. L’usuari només tindrà accés a l’hora reservada disposant de: 1 hora per a entrada i bany més 15 minuts per a eixida de l’aigua i canviar-se en els vestuaris. Només podrà exercir l’activitat una persona/esportista per carrer d’entrenament. No es podrà utilitzar la zona de jacuzzis, hidromassatges i frigidarium. Així mateix, es podran utilitzar els vestuaris i taquilles, respectant el que es disposa a aquest efecte en les mesures generals de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua. Igualment, com a material de natació es posarà a la disposició de l’usuari una taula i pull-buoy per persona.

En tot cas s’haurà de mantenir la distància social de mínima de 2 metres amb els altres usuaris i treballadors de les instal·lacions esportives, tant en l’entrada, eixida com a ús de les instal·lacions esportives. Finalment cal assenyalar que serà obligatori l’entrada i eixida amb màscara, així com desinfecció de mans amb gel disposat a aquest efecte.

“Agraïm als nostres esportistes la seua col·laboració i des del Centre d’Esports continuem treballant perquè les gestions i els passos que anem donant siguen segurs i en benefici de tots, ja estem en fase dos, i és important recordar que la covid 19 continua estant present i hem de tindre les màximes precauciones, no obstant això la nostra intenció és facilitar la pràctica de l’esport a la ciutadania seguint la normativa marcada per a cada fase”, ha destacat el regidor d’Esports, Miguel Juan Reig.