Podem demanarà al proper Ple del divendres 5 de juny, l’adhesió d’Alcoi al Pacte de Milà de Política Alimentària Urbana. Un tractat voluntari que signen les ciutats que es comprometen a treballar en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats per assegurar menjar sa i accessible a totes les persones, en un marc d’acció basat en els drets per tal de reduir les deixalles d’aliments i preservar la biodiversitat i al mateix temps, mitigar i adaptar-se als efectes de l’emergència climàtica.

Les sis àrees d’acció del Marc Estratègic d’Acció proposades pel Pacte de Milà són:

1. Governança: organització d’un context òptim per aconseguir complir els objectius d’accions eficaces gràcies a activitats com la cartografia de les experiències locals, l’intercanvi d’informació i la participació dinàmica de les entitats protagonistes del sistema local d’aliments.

2. Dietes i nutrició: fomentar les dietes saludables, segures culturalment, adequades ambientalment, sostenibles i fundades en els drets.

3. Equitat social i econòmica: inclou mecanismes de protecció social per garantir que els grups més vulnerables accedeixin a aliments saludables, redefinir els programes de menjadors escolars, el suport a l’economia social i solidària i les xarxes de la societat civil o accions per promoure ocupació decent per a totes les persones.

4. Producció d’aliments: amb intervencions per al foment i sosteniment de la producció i la transformació alimentària en àmbits urbans i periurbans, orientar una planificació holística i integrada de l’ús del territori o protegir i permetre l’accés segur a la terra.

5. Distribució d’aliments: a través de la planificació dels sistemes de logística de baix impacte ambiental, el suport als mercats locals i els mercats d’agricultors / es.

6. Rebuig alimentari: amb l’adopció de polítiques que afavoreixen la reducció dels excedents i les pèrdues al llarg de la cadena alimentària, permetin la recuperació dels excedents i la redistribució d’aliments segurs i nutritius i l’augment de la conscienciació sobre la necessitat de reduir el malbaratament.

I tot de la mà d’una bateria de propostes com; valorar la possibilitat de crear un obrador públic artesanal o elaborar una guia de productors, comerços locals i restaurants per a poder servir com a nexe de comunicació entre productors locals i alimentació de quilòmetre zero, entre d’altres propostes.

Segons afirma Cristian Santiago, portaveu de Podem a l’ajuntament d’Alcoi, «proposem una estratègia agroalimentària municipal amb l’objectiu de transformar el model agroalimentari de la ciutat. I avançar en sostenibilitat, aliments més saludables i enfortir el teixit productiu local i el consum de productes ecològics i de proximitat».

Conclou dient que «ara més que mai, des dels municipis hem de treballar en mesures que faciliten el desenvolupament de sistemes alimentaris que asseguren menjar sa i accessible a totes les persones. És a dir, iniciatives encaminades a desenvolupar i promoure hàbits alimentaris més saludables, justos i sostenibles».