Durant tot l’any, des de l’Ajuntament es treballa seguint les tasques indicades en el del Pla de Prevenció d’Incendis locals. Ara mateix s’està actuant al voltant de moltes de les zones periurbanes i en carreteres limítrofes a masses forestals, i en determinades sendes i camins.

Cal indicar que el present pla està vigent i que s’està a punt de contractar la revisió doncs es va fer en 2015 i durant aquest any toca fer una revisió.

Entre les actuacions més destacades de les dutes a terme es pot ressaltar que s’ha desbrossat la carretera del Preventori a les Casetes de Mariola, Trencacaps, Sideroparc, Serelles, Xorrador, Gormaig, Carretera Llacunes y zona del Molinar. Per altra banda també s’ha treballat en sendes com la de Santa Anna al Quinzet, Via Verda i Horta Major.

Hi ha que assenyalar que degut als efectes de la DANA de febrer s’ha sol·licitat la intervenció dels Bombers Forestals que també han actuat a petició de l’Ajuntament en la Font del Quinzet i Racó de Sant Bonaventura, Preventori i Casetes de Vilaplana, Via Verda i Serelles quedant-se pendent una actuació en la zona de Polop.

Igualment la Conferència Hidrogràfica del Xúquer fa 3 setmanes va estar actuant en el mateix llit del riu Riquer, llevant l’arbrat caigut i fent una aclarida del bosc. De fet aquestes actuacions fetes pels bombers i CHX han estat clau a l’hora del control dels incendis del cap de setmana causats per la llavor del xop, ja que ha evitat una propagació ràpida del foc cap al marge del riu.

També cal destacar l’actuació de la Brigada de la Biodiversitat de la Generalitat Valenciana en la senda de les Casetes del Salt al Molí Payá, on estan llevant els arbres de pudor i aclarint la zona, la qual cosa pot evitar també la propagació dels incendis.

El Pla de Prevenció d’Incendis també conté les actuacions al voltant de les urbanitzacions, creant el seu perímetre de protecció, dotant-los dels punts d’aigua corresponents, així com manteniment de les zones verdes de dintre de les urbanitzacions. Montesol està acabada al 100 %, Baradello i Sargento aproximadament al 80 % i en el cas de L’Estepar s’està començant a desenvolupar el Projecte del seu Pla de Prevenció d’Incendis.

Tanmateix, el Pla Municipal d’Incendis contempla la instal·lació i manteniment d’una sèrie d’hidrants en determinades carreteres com els de Casetes de Mariola, Font dels Patos i d’altres. Aquests punts d’aigua, vitals per al treball dels bombers per a l’extinció d’incendis, s’ubiquen en llocs estratègics, sempre alimentats pels dipòsits situats en les nostres serres i urbanitzacions.

El regidor de Transició Ecològica i Protecció Civil, Jordi Silvestre, explica que «la millor forma d’actuar contra els incendis és la prevenció. Treballem durant tot l’any per tractar que quan arribe aquesta època tinga’m el menor risc possible d’incendis».