Els indicadors de pobresa, referits a l’ECV (Enquesta de Condicions de Vida), situen a la comarca de l’Alcoià per sota de la mitjana de la Comunitat Valenciana i de la província d’Alacant. En referència a la taxa de risc de pobresa, l’ECV indica que, en la Comunitat Valenciana en el seu conjunt, un 22,8% persones estan per sota del llindar de la pobresa, sent aquest del 25,6 % en la província d’Alacant. En l’Alcoià, en canvi, se situa en el 19%. Igualment, l’índex agregat AROPE marca un 22,4% per la nostra comarca quan la mitjana de la Comunitat és del 27,6% i la de la nostra província d’un 30,9%. L’Alcoià se situa també amb el menor índex respecte al nombre de llars amb carència material i llars amb carència material severa, amb un índex del 2% enfront del 3,2 de la província i el 2,9 de la Comunitat.

L’Índex de risc de pobresa de l’ECV (tenint en compte els ingressos de 2017 i la distribució d’ingressos en les llars de la Comunitat) en la nostra comarca està en un 19%, tenint només 8 comarques de la Comunitat Valenciana un resultat millor. Per contra, 25 comarques valencianes superen el percentatge de risc de pobresa de l’Alcoià. Tant l’índex de risc de pobresa com l’índex agregat AROPE marquen en la nostra comarca un percentatge menor que les mitjanes de les comarques valencianes en el seu conjunt i que les de la província més meridional.

La regidora de Polítiques Inclusives, Aranza de Gracia, destaca les dades de l’Alcoià comparativament amb altres territoris: “Quan parlem de dades referents a persones vulnerables, cap percentatge és positiu, evidentment la nostra feina com a govern és treballar sense descans perquè cap veí o veïna estiga en una estadística referida a la pobresa o a una situació desfavorable. No obstant això, comparativament amb altres territoris valencians, la nostra comarca se situa entre aquelles comarques valencianes que menys percentatge de pobresa i millors condicions de vida té en la Comunitat Valenciana. Seguim treballant intensament perquè les polítiques locals, i totes aquelles que està impulsant el Govern de la Generalitat i d’Espanya, destacant la recent i històrica aprovació de l’íngrés mínim vital, arriben a la ciutadania d’Alcoi permeten a les alcoianes i alcoians tindre unes condicions de vida dignes”.

Pel que respecte a les dades de llars amb carències materials, la nostra província està entre les millors situades amb un 7,8%, només hi ha tres comarques amb menor índex en la comunitat, totes elles situades en Castelló: Alto Mijares, Alt Maestrat i els Ports. En aquest cas, per tant, també estem en millors condicions que la mitjana autonòmica i provincial.

En el cas de les llars amb carència material severa, l’Alcoià se situa amb un índex del 2% com una de les més baixes de la Comunitat i només té menor índex la Ribera Alta. Pel que respecta la renta mitjana per unitat de consum en 2018, tornem a tindre millors dades que el conjunt, ja que l’Alcoià té una renta de 16.256 euros, sent superior a la mitjana de la Comunitat amb 15.038 euros i a la d’Alacant, amb 13.843 euros.