L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) a través de la unitat d’Energia, gestionarà un total de 10,59 milions d’euros procedents del Pla Moves II aprovat aquest dimarts pel Govern central, que té com a objectiu incentivar la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, la directora general d’Ivace, Júlia Comany, ha mostrat la seua satisfacció per l’aprovació d’aquesta segona fase del Pla Moves “que duplica en el nostre territori el pressupost en passar de 5,5 milions d’euros assignats en 2019 a un total de 10,59 milions d’euros i suposarà un estímul important per a la reactivació del sector”.

Segons ha explicat Company, el sector transport “és el de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per a fomentar un tipus de mobilitat més sostenible”.

L’objectiu és incentivar la compra de vehicles que utilitzen energies alternatives a les convencionals, especialment els elèctrics per a disminuir les emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l’aire.

Podran beneficiar-se de les ajudes tant els particulars, com les entitats i les empreses de la Comunitat i la quantia de les ajudes varia en funció de la mena de vehicle adquirit i del sol·licitant.

Ivace Energia atorgarà ajudes econòmiques de fins a 5.500 euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics purs i fins a 2.600 euros per als híbrids endollables. També es preveu ajudes per als vehicles industrials que utilitzen el gas natural com a combustible.

Les ajudes per a l’adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes, particulars i per a furgonetes i camions les ajudes van des dels 4.000 als 15.000 euros.

La vigència del programa serà d’un any des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV. No obstant això, per al cas dels particulars es podran subvencionar les compres realitzades a partir del 18 de juny de 2020.

Per a Company, el foment de la mobilitat urbana sostenible “passa per donar prioritat a les maneres de transport més nets i eficients i és indispensable impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils cap a aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics”.

Ajudes a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica

Juntament amb aquestes ajudes, també es dóna suport a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica. Pel que fa a la quantia de l’ajuda, en el cas dels particulars, comunitats de propietaris i entitats es donarà suport al 40% del cost i per a les empreses l’ajuda serà del 30% amb una ajuda màxima per beneficiari de 100.000 euros.

A més, es preveu subvencions del 30% del cost per a la implantació de sistemes de bicicletes elèctriques públics o ben restringits a l’àmbit d’empreses o polígons industrials.

Mesures de mobilitat Sostenible

Així mateix, Ivace Energia donarà suport a la implantació de mesures que executen les entitats locals i el sector públic instrumental en els nuclis urbans per a adaptar la mobilitat a les noves exigències derivades del període post COVID-19 com les dirigides a fomentar els desplaçaments individuals a peu, amb bicicleta, amb moto o en altres mitjans de desplaçament unipersonal, a través de la implantació de sistemes de préstecs o la implantació o adaptació de carrils per a aquests usos, calmat de trànsit, establiment d’espais compartits o ampliació de voreres i espais públics

Per altra banda, es secundaran les mesures de reforç del transport públic que permeten a aquesta manera de transport guanyar la confiança de les persones usuaries i fomentar el seu ús, complint els requisits imposats en el període post COVID-19 (integració multimodal, carrils exclusius, tarifació flexible i senzilla, digitalització per a donar informació en temps real, etc.) També es donarà suport a la implantació de mesures que garantisquen un repartiment d’última milla sostenible, mitjançant adaptacions ràpides de la ciutat.