La Generalitat Valenciana va tancar 2019 amb un deute de 3,3 milions d’euros amb l’Ajuntament d’Alcoi. Així ho revela la liquidació del pressupost del passat any. L’administració autonòmica només va pagar a l’Ajuntament 3,2 milions de 6,6 reconeguts com a pendents d’abonar. La previsió del Govern d’Antonio Francés era rebre de la Generalitat fins a 11,8 milions d’euros. La regidora del Partit Popular Amalia Payá qüestiona la baixa aportació de la Generalitat i critica que el Govern del PSOE es negue a actualitzar trimestralment l’estat del deute de la Generalitat.

A data 31 de desembre de 2019, la Generalitat Valenciana devia 3.379.509,61 euros. Els fons de la Generalitat pendents de cobrament al tancament de l’exercici corresponen a subvencions com les de Benestar Social, escoles infantils, plans d’ocupació per a joves o les subvencions a la contractació de persones desocupades majors de 30 anys. Respecte a projectes, segons explica Payá, va quedar per pagar l’aportació de la Generalitat al nou carril bici, la rehabilitació del teatre Calderón o la millora de polígons industrials.

“El deute de la Generalitat complica la situació econòmica i la liquiditat de l’Ajuntament”, raona la regidora. Segons explica, els pagaments realitzats per l’administració autonòmica l’any passat representen el 27% dels 11,8 milions pressupostats pel Govern com a ingressos per part de la Generalitat. “L’única cosa que el preocupa a Francés és unflar els comptes per a destacar el molt que inverteix la Generalitat a la ciutat, quan les dades mostren precisament tot el contrari”, lamenta Payá.

Dels 11,8 milions que figuraven en el pressupost, la Generalitat només ha assumit 6,6 milions, més de la meitat dels quals està pendent de pagament. La regidora detalla que durant 2019 els únics pagaments de la Generalitat a l’Ajuntament van ser en concepte de transferències corrents. No va arribar a Alcoi ni un sol euro per a inversió. “La Generalitat només ha admés el pagament de 1,2 milions per a inversions. En el pressupost de l’Ajuntament la previsió era de 6,9 milions”, aclareix l’edil.

Payá critica, a més, les dificultats per a mantindre un seguiment del deute de la Generalitat després del tancament de l’exercici. “Han passat 6 mesos des que va acabar 2019 i necessitem saber quin volum de deute manté el Govern autonòmic amb l’Ajuntament”, sosté la regidora. El PSOE es va negar en l’últim ple a oferir informació trimestral sobre l’estat del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament. “Amb aquesta decisió el Govern socialista d’Antonio Francés redueix la transparència, dificulta la funció democràtica de l’oposició i anteposa els interessos partidistes per a no haver d’exigir a la Generalitat agilitat en el pagament de tots els compromisos pendents amb Alcoi”, conclou Amalia Payá.