Des del 22 al 20 de juny estan realitzant-se cinc reunions grupals de treball, formades per persones majors de la ciutat, amb l’objectiu de fer un diagnòstic de la situació d’aquest col·lectiu en Alcoi. El projecte, englobat dins de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Majors de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), pretén la participació directa de les persones majors i estudia de manera integral els diferents aspectes de la vida urbana: transports; habitatge; zones verdes i espais a l’aire lliure; i respecte i inclusió social.

El diagnòstic que, durant els últims dies, està realitzant l’Ajuntament d’Alcoi, a través de la regidoria de Gent Gran, vol identificar tant aquells aspectes que estan bé, com els que necessiten millorar i els que no són satisfactoris per a la vida dels majors en Alcoi. Actualment, en el padró municipal consten més de 11.000 persones majors de 65 anys que viuen a la ciutat. L’estudi utilitza grups focals, amb la participació tant de persones grans com d’entitats, tal com indica l’OMS, impulsora d’aquest projecte de millora continua.

La regidora de Persones Grans, Carol Ortiz, explica: “Els nostres majors es mereixen que els tinguem en compte, ells sempre estan quan se’ls necessita, així que ara ens toca tornar-los una miqueta d’eixe esforç, proporcionant-los un envelliment actiu, digne, acompanyat i respectuós. Però també, aprofitant la seua disponibilitat de temps, els seus coneixements la seua experiència per seguir millorant la nostra ciutat. Una ciutat amigable amb els nostres majors és, al cap i a la fi, una ciutat amigable per a totes i tots».

Alcoi va entrar a formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Majors de l’OMS en maig del 2019, una xarxa amb més de 800 ciutats i col·lectivitats de tot el món. En la Comunitat Valenciana, hi ha 15 ciutats adherides, d’elles, 4 en la província d’Alacant, entre les que es troba Alcoi.
Les àrees en les que van a discutir els grups focals permetran identificar aspectes claus de la vida de les persones majors com la importància de gaudir d’un entorn agradable, net, amb espais verds, voreres adequades i elements accessibles. Un altre element a valorar serà el transport públic i l’habitatge (preu, accessibilitat i elements que permeten envellir en la llar); la participació de les persones majors en les diferents activitats: culturals, esportives, educatives i d’oci; els estereotips socials sobre les persones majors; la situació laboral dels majors de 60 anys i el voluntariat; les noves tecnologies i mitjans per a comunicar amb ells i els programes socials, de salut i municipals que existisquen.

Aquesta primera part de diagnòstc es troba en la fase de planificació del projecte marcat per l’OMS, i acaba amb un pla d’acció triennal que serà examinat, avaluat i aprovat per aquesta organització mundial. La web de la xarxa és https://extranet.who.int/agefriendlyworld/