Les persones majors de 65 anys que viuen soles a la nostra ciutat són més de 3.600 persones segons les dades municipals i, d’elles, la meitat són majors de 80 anys. L’Ajuntament va decidir realitzar un seguiment telefònic al global d’aquestes persones per a veure com afrontaven el confinament i detectar possibles necessitats, encara que elles no hagueren sol·licitat cap ajuda explícitament. En l’estudi, en el qual han participat treballadors socials, educadors socials i sociòlegs, tenia com a objectiu conéixer la situació d’aquestes persones, oferir informació sobre els serveis i telèfons d’atenció, detectar possibles situacions de necessitat no cobertes per l’entorn familiar i de suport, i recollir demandes de les persones susceptibles d’una segona actuació.

La percepció sobre la seua situació era àmpliament positiva ja que, més del 80% dels contactats durant la fase 0 de la pandèmia, asseguraven trobar-se bé. Un 13% deia trobar-se regular i només un 3,20%, malament. D’aquelles persones que es trobaven malament, la gran majoria presentava problemes previs de salut, i altres apuntaven a la limitació per a relacionar-se com a causa, fent referència, en algunes ocasions, a un sentiment de soledat.

Durant el seguiment de les cridades, només s’ha considerat necessari un segon contacte en un 11% dels majors amb els que s’ha realitzat l’estudi. D’ells, un 63% han sigut telefonades de seguiment, 27% han sigut informats sobre diferents prestacions socials com a tele assistència o servei d’ajuda a domicili i a un 8,8% se’ls ha facilitat algun servei-Covid (brossa, compra, farmàcia i/o atenció psicològica). Cal tindre en compte, que un 11% d’aquests contactats per segona vegada, ja tenen alguna prestació del sistema públic de Serveis Socials. La majoria de les persones contactades en aquesta segona fase tenen una edat entre 80 i 89 anys i, en aquest cas, la percepció de trobar-se bé baixa del 80% fins al 50% dels enquestats.

La regidora de persones majors, Carol Ortiz, destaca les dades positives de l’estudi: “Aquest seguiment telefònic de l’Ajuntament d’Alcoi durant la fase 0 als majors de 65 anys que viuen solos ens ha deixat molta informació. En general, els nostres majors tenen la percepció de trobar-se bé, han contactat tots els dies amb algú, majoritàriament familiars i no han requerit seguiment ni cap mena d’ajuda. També ens ha servit per a detectar algunes necessitats minoritàries, que ja estan cobertes i, sobretot, per a demostrar la preocupació municipal per aquest col·lectiu tan castigat per la crisi sanitària. Creiem que aquest seguiment telefònic ha sigut molt positius per a tots i reforça l’objectiu d’aquest govern d’aprofundir, sobretot, en la prevenció, estudiant i detectant les principals necessitats dels nostres majors per a donar-los una millor qualitat de vida”.

Una altra dada destacada ha sigut que un 52,8% de les persones de l’estudi no han eixit al carrer durant la fase 0, d’aquell que han eixit a realitzar les gestions necessàries, més d’un 70% han sigut homes. En el cas dels ciutadans que no han eixit, el 58% de les compres d’aliments dels majors de 65 anys les ha realitzat la família.

L’estudi també ha estudiat la capacitat de contacte dels majors que viuen solos que és en gran mesura bona, on la comunicació és essencialment amb la seua família. Un 98% ha mantingut contacte telefònic amb terceres persones, més del 75% d’ells diàriament; un 18% dues o tres vegades per setmana i només un 5% ha tingut una comunicació escassa, i normalment a instàncies de tercers. Els contactes han sigut, en general, un 90% amb la família i un 7,84% amb amistats.

La relació dels majors amb la tecnologia deixa també diferents xifres. Més d’un 76% dels majors de 65 anys que viuen solos tens mòbil, la meitat d’ells, WhatsApp i un 23% tenen accés a xarxes socials, principalment Facebook.