El programa “Àgora Emprenedors” està enfocat a millorar la capacitació d’emprenedors i empreses en les diferents àrees de negoci i gestió de l’empresa com són la definició del model de negoci, la política de màrqueting, la gestió econòmica i financera, l’enfocament al mercat o la definició de l’estratègia a seguir i els objectius perseguits. Realitzat conjuntament entre el CEEI Alcoi-València i la regidoria d’Ocupació i Empresa, i cofinançat per la Diputació D’Alacant, el programa Àgora Emprenedors ha realitzat, entre gener i juny de 2020, un total de 33 atencions a un total de 32 persones.

Un fet diferencial d’Àgora Emprenedors és que són tècnics externs i experts en la matèria els que ajuden a resoldre els dubtes que tenen els promotors respecte a les principals àrees de gestió de l’empresa. Aquests tècnics ajuden els emprenedors i empreses a enfocar la seua idea de negoci per a enfrontar-se al repte d’emprendre amb les majors garanties d’èxit. El nombre total d’atencions en 2020 no s’ha vist reduït per la crisi sanitària, ja que ja sigut el mateix nombre que durant el primer semestre del 2019 però, és evident que el confinament ha trastocat el dia a dia del servei, ja que les atencions han passat de presencials a telemàtiques. Per mesos, en gener i febrer hi han hagut 8 atencions en cada mes; en març, 9 atencions; en abril, cap; i en maig i en juny, 2 i 6 respectivament.

El regidor d’Ocupació i Empresa, Alberto Belda, destaca l’assessorament realitzat en un primer semestre atípic: “El programa Àgora Emprenedors ha sigut funcionant durant l’Estat d’Alarma i hem atés durant els primers sis mesos de l’any a un total de 32 emprenedors. D’aquest grup destaca que hi ha més joves, que més de la meitat té estudis de cicle de Formació Professional, i que l’oportunitat augmenta com a un dels motius per iniciar una empresa. Des de l’Àgora, seguim treballant en tots els programes que tenim per a ajudar a aquells que volen iniciar un negoci: Àgora Activa, les ajudes Inmpuls i les ajudes de comerç en el centre o aquest programa d’assessorament per a professionals”.

D’entre les persones que han sigut assessorades aquest primer semestre de l’any, per edats, els emprenedors entre 41 i 50 anys són el grup més nombrós amb un 34% de les atencions, seguit de prop dels joves de 21 a 30 anys, amb un 31% del total. Aquest grup ha augmentat substancialment, ja que al semestre anterior només eren un 22% del total.

En relació amb els estudis, més de la meitat dels emprenedors, un 53%, tenen un cicle formatiu de Formació Professional i un 22%, estudis universitaris. Un 22% compten amb estudis de primària o secundària i només un 3% dels emprenedors atesos no tenia estudis. Els que sí que comptaven amb estudis, un 60% dels estudis estaven vinculats a l’activitat en la qual volien iniciar un negoci. Si ens fixem en la motivació que tenen els emprenedors, veiem que augmenta com a motiu l’oportunitat. Si en el semestre anterior, un 70% destacava la motivació, ara es redueix fins al 51%, i augmenta l’oportunitat des del 20% fins al 41%, la necessitat pràcticament es manté igual, un 10% el semestre anterior, i un 9% ara.