La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha publicat l’extracte de la Resolució de 3 de juliol de 2020 al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per que els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana així com entitats i associacions sense ànim lucratiu, ja poden sol·licitar les ajudes per a la realització d’actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

L’objecte d’aquestes ajudes és salvaguardar el coneixement i la difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i llibertats democràtiques, en el període que abasta des de la proclamació de la Segona República Espanyola, el 14 d’abril de 1931, fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el 10 de juliol de 1982.

Per a aconseguir eixos propòsits s’hauran de dur a terme activitats com les que es contemplen a les bases reguladores de la convocatòria (consultar ací).

Aquestes subvencions es distribueixen en dos línies. La primera d’elles són les ajudes destinades als projectes de promoció i difusió de la memòria democràtica desenvolupats per entitats i associacions sense ànim lucratiu de la Comunitat Valenciana.

La segona línia va dirigida a ajuntaments, mancomunitats, entitats i també associacions sense ànim lucratiu, que rebran ajudes per a la posada en valor dels llocs de la memòria mitjançant la instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics; per a la retirada dels símbols o d’elements contraris a la memòria democràtica valenciana.

Així mateix, la convocatòria inclou ajudes per a la substitució dels noms dels carrers; per a la realització d’actuacions, com ara informes, estudis i projectes, que impulsen la identificació, localització i recuperació d’edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica o la difusió i revaloració d’aquests.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 10 d’agost (un mes des de l’endemà de la publicació de l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) i s’haurà de realitzar exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací), accedint al cercador de tràmits i serveis.

Cal recordar que el procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de mode que els projectes presentats podran aconseguir com a màxim 25 punts segons les bases de la convocatòria.