Durant el 2020, la regidoria d’habitatge ha realitzat 11 adjudicacions d’habitatges municipals, 4 d’ells han sigut temporals fins que es trobara un nou lloguer i els 7 restants definitius. D’altra banda, s’han realitzat 2 adjudicacions d’habitatges autonòmics, a través de l’EVHA, i hi ha tramitats 15 més, pendents d’adjudicació. Una altra de les tasques del departament se centra en la mediació, tant amb les famílies amb més problemàtica social, com la mediació entre els usuaris i les immobiliàries. En aquest últim cas, s’han realitzat 5 acompanyaments de mediació en lloguers.

Per seguir impulsant l’habitatge a la ciutat, l’Ajuntament va decidir crear un Observatori Municipal, del que ja s’ha redactat el reglament aprovat pel ple de juny i que, actualment, està en exposició pública a l’espera de la seua aprovació definitiva.