Tots els grups de l’oposició a l’Ajuntament d’Alcoi han sol·licitat a l’alcalde, Antonio Francés, la celebració d’un ple extraordinari per a analitzar la gestió del Govern local, del PSOE, durant el brot de Covid 19 en el geriàtric DomusVi Alcoi, en el qual van morir 73 residents. La petició d’un ple monogràfic sobre el brot en el geriàtric va ser avançada pel portaveu del Partit Popular, Enrique Ruiz, durant el ple del passat 3 de juliol.

Davant un dels brots més mortífers registrats en una residència geriàtrica durant la pandèmia, la petició de ple planteja dos punts d’acord. El primer és que l’alcalde informe de les gestions realitzades per l’equip de Govern davant la Generalitat i davant la direcció del geriàtric per a conéixer durant la crisi l’estat i l’evolució del brot, així com les mesures que va reclamar el Govern per a garantir una correcta atenció als residents.

El segon punt busca aconseguir que l’Ajuntament elabore un protocol per a gestionar noves crisis originades per problemes de salut pública i disposar de tota la informació per part de les administracions competents i exigir la correcta atenció de les persones afectades. El portaveu del PP subratlla que “davant un greu problema de salut pública l’Ajuntament no pot tornar a quedar al marge, com ha succeït durant la crisi de DomusVi, en la qual no vam disposar de dades sobre el que estava succeint ni de les decisions que aplicava la Conselleria de Sanitat”.
L’alcalde ha de convocar el ple dins d’un termini màxim de 15 dies, segons estableix la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. “Tots els grups en l’oposició hem entés que el ple ha d’establir un debat seré i rigorós sobre el paper que ha desenvolupat l’Ajuntament durant tota la crisi i establir mesures per a evitar que la falta d’informació es puga tornar a repetir”, conclou Ruiz.