Tal com es va anunciar s’ha aprofitat que no hi ha classe en els centres escolars de la ciutat per avançar actuacions previstes dins del Pla Edifcant en els centres educatius de la ciutat. El Pla Edificant continua desenvolupant-se a Alcoi, donant resposta a les necessitats que els mateixos centres educatius van plantejar i van ser aprovades per la Conselleria d’Educació en el seu moment. Cal recordar que el pla «Edificant» està subvencionat per la Conselleria, i executat per l’Ajuntament d’Alcoi, i que suposarà una inversió total de més de 12 milions d’euros a la nostra ciutat.

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés i el regidor d’Educació van visitar els col·legis públics El Romeral, Sant Vicent i Horta Major. Allí van poder veure de primera mà l’estat de les obres i van dialogar tant en els encarregats de dur a terme els projectes com amb l’equip directiu de cada centre. Tots ells van mostrar la seua satisfacció per les actuacions realitzades.

Pel que respecta al CEIP El Romeral. Les obres consisteixen en el canvi de la caldera, la creació d’una sala de professors i en el cobriment d’una part de la pista exterior. L’obra va ser adjudicada per 289.159,75 euros, a l’empresa Construcciones y Excavaciones Miguel Martínez S.L i la direcció de l’obra i coordinació de la seguretat, per 7.502 euros, a José Jornet Arquitectos, SL.

Pel que respecta a la creació d’una aula de professors, comptarà amb tres parts: una sala de reunions, una zona d’office-menjador, i una sala de presentacions amb escenari i lavabo. També es procedirà a cobrir una part de la pista exterior, ja que per l’edificabilitat de l’edifici no es pot cobrir completament, no obstant això, es deixarà tot preparat per a poder cobrir-la en un futur. De moment, aquesta teulada permetrà a la comunitat educativa protegir-se de la pluja al mateix temps que passa la llum. I per últim, també es realitzarà el canvi de la caldera de gasoil a gas, el que suposarà una millora en l’eficiència energètica i en la reducció del consum.

El CEIP Sant Vicent, el centre educatiu públic de la zona alta de la ciutat tindrà una nova biblioteca, un magatzem pel material esportiu i es canviarà la fusteria exterior de la façana principal, renovant les finestres. En total, més 300.000 euros per a posar al dia les seues infraestructures.

La redacció del projecte és obra de l’arquitecte Fernando Santonja; la direcció d’obra es va adjudicar a Jorge Llopis, i les empreses que s’han adjudicat els lots van ser Nerco Infraestructuras SL, per al canvi de la fusteria exterior amb un import de 147.257 euros i Atasin SL per a les obres de la biblioteca i magatzem amb un import de 154.905,26 euros.

D’altra banda, el CEIP Horta Major també obtindrà millores gràcies al pla «Edificant», en aquest cas, amb el canvi de calderes i instal·lació de gas. Més eficiència energètica i menor consum serà el resultat del projecte acordat amb la comunitat educativa del centre. En la licitació de les millores va ser adjudicatària l’empresa ICISER, SL per un total de 129.917,92 euros.

Amb Horta Major, els quatre centres públics d’educació primària d’Alcoi o han acabat o tenen en marxa l’execució

de millores amb del pla «Edificant», el que suposarà la posada al dia de les seues infraestructures educatives. Altres centres educatius, com el CPEE Tomàs Llácer i l’Escola d’Idiomes segueixen el procediment que va parar a causa de la Covid 19. Pel que respecta a l’IES Andreu Sempere s’està treballant amb les empreses per dur endavant l’actuació. Des de l’Ajuntament s’està a l’espera de l’aprovació per part de Conselleria de les memòries presentades per a realitzar també millores en l’IES Cotes Baixes i IES Pare Vitòria.

Recordem que correspon a l’ajuntament el manteniment dels centres educatius públics i escoletes municipals, per aquest motiu s’està duent endavant treballs de manteniment com reparacions i pintura, entre d’altes durant aquests dies.

El regidor d’Educació, Alberto Belda, destaca que «Estem segurs que aquestes millores seran positives per al dia a dia de totes les persones que formen part d’aquests centres, aconseguint l’objectiu del pla Edificant que és posar al dia les infraestructures dels centres educatius públics valencians. Nosaltres com ja vam anunciar estem aprofitant que fins setembre no hi haurà classe per intentar avançar les obres el màxim possible, totes les obres estan complint els terminis previstos. Des del primer moment, amb el Pla Edificant estem treballant de la mà dels centres educatius, consensuant tant les seues necessitats com la manera de realitzar-les».