La direcció General d’Esport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit una subvenció per import de 4.574,00 euros a l’Ajuntament d’Alcoi per a l’organització d’aquesta Fase Intermunicipal (DOGV 8853 de 9/7/2020) dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que dins de l’àmplia programació d’activitats esportives que es realitzen des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Alcoi, destaca de manera molt significativa l’activitat Fase Intermunicipal dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, esdeveniment que durant la temporada 2019/20, ha permés que un gran nombre de joves esportistes d’Alcoi i de localitats pròximes com Cocentaina, Muro, Banyeres, Ibi, Castalla, Bocairent, etc. pogueren participen en les diferents competicions programades en un ampli ventall de modalitats esportives.
Tot aquest projecte ha sigut desenvolupat des del mes octubre de 2019 fins a març de 2020, i per a això es va sol·licitar ajuda econòmica a aquesta Conselleria.

Aquesta activitat té caràcter gratuït per a tots i cadascun dels participants, comptant per a això amb l’aportació de l’Ajuntament d’Alcoi, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i l’entitat asseguradora La Unió Alcoiana S.A.

“Aquesta subvenció ens ajudarà, sens dubte, a cobrir les despeses d’organització de l’esdeveniment en el qual participa la infància, tant de la nostra ciutat com de les poblacions de la comarca en nombroses modalitats esportives i és completament gratuïta per als col·legis, clubs i participants”, ha explicat el regidor d’Esports, Miguel Juan Reig.