L’Ajuntament d’Alcoi donarà diferents ajudes a les empreses de la ciutat que realitzen la contractació de persones desocupades des de l’1 de setembre al 30 de novembre del 2020 tal com ahir va informar l’alcalde, Toni Francés, durant la celebració del ple del Consell Econòmic i Social (CES), màxim òrgan de participació local en matèria laboral on les ajudes van consensuades comptant amb diferents aportacions. Les ajudes ofereixen diferents modalitats, tant en noves contractació, en contractacions que passen de temporals a indefinides com en treballadors afectats per l’ERTO en una ambiciosa convocatòria per a impulsar l’ocupació en la ciutat per als pròxims mesos davant la incertesa provocada per la crisi sanitària de la Covid-19.

Les ajudes municipals seran de 1000 euros per als contractes de 6 mesos a jornada completa i de 1.500 euros quan el treballador siga major de 55 anys, menor de 30, dona o aturat de llarga durada. La quantia, en canvi, ascendeix a 3000 euros si el contracte en compte de 6 mesos és indefinit i de 4000 si la persona indefinida és dona.

També tindrà compensació econòmica la conversió d’un contracte temporal en indefinit amb 1.500 euros o un total de 2000 euros si el contracte indefinit és d’una treballadora.

El Consistori també ha volgut subvencionar a aquells autònoms i micropimes pel manteniment de llocs de treball afectats per ERTOS amb 1500 euros sempre que es mantinguen els treballadors afectats per ERTO durant 12 mesos una vegada finalitzat el mateix.
L’alcalde, Toni Francés, destaca la importància d’aquesta convocatòria: “El Consell Econòmic i Social d’Alcoi va aprovar ahir una partida de 200.000 euros per a ajudes específiques per a la creació de llocs de treball en Alcoi. Sabem de l’esforç que tots han realitzat als últims mesos, treballadors i empresaris i de la incertesa que provoca la pandèmia, per això, ara més que mai, l’Ajuntament ha de posar tots els seus recursos a l’abast de les persones. Setembre és un mes important perquè finalitzen molts ERTO pel que volem estar al costat de les empreses que fomenten l’ocupació i ajudar amb la col·laboració de tots els actors socials, en l’ocupació de les alcoianes i alcoians”.
A aquestes ajudes municipals podran optar totes les empreses i entitats sense ànim de lucre que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals i laborals i que disposen de centre de treball a Alcoi. D’altra banda, la persona contractada ha de trobar-se empadronada a Alcoi com a mínim des de l’1 de gener de 2020, estar inscrit en Labora i no haver estat contractat per la mateixa empresa en els últims 6 mesos previs al contracte objecte de subvenció. Els contractes hauran de ser de 6 mesos o superiors i suposar un increment net de la plantilla. També podran ser subvencionats aquells contractes amb jornada parcial que complisquen els requisits amb la respectiva minoració en la subvenció.

Està previst que les ajudes puguen ser sol·licitades pels interessats a partir de setembre.