Al llarg dels darrers mesos, ha anat reconeixent-se la tasca de diversos col·lectius que han estat en primera línia en la lluita contra l’actual pandèmia que afecta tota la nostra societat.
Així, destacats han estat els aplaudiments al personal mèdic i d’infermeria dels Hospitals, dels Ambulatoris i d’altres unitats mèdiques, per haver donat, i estar donant encara, el millor d’ells mateixos, fins i tot exposant la seva pròpia vida per tal d’atendre i salvar la vida dels altres.

També hi han estat presents les unitats d’urgències com la UME (Unió Militar d’Emergències), els Bombers, el servei del 112, el personal assistencial en les Residències de Gent Gran i
d’altres col·lectius sense els quals les conseqüències de pandèmia de la Covid-19 haguerenestat molt més devastadores en nombre de morts i de persones contagiades.

Però, de vegades sempre queden, i ens quedaran, col·lectius que han tingut una significacióespecial en aquests moments de crisi, i als quals se’ls ha nomenat ben poc, o quasi gens: són
els Serveis Socials dels Ajuntaments.

Als Serveis Socials s’ha dirigit una multitud de ciutadans que s’havien quedat sense feina, que treballaven en precarietat, que estaven en situació irregular i sense estar donats d’Alta, per
exemple cuidant gent gran, i que davant aquesta situació de pandèmia molts d’ells es van veure abocats a acudir als Serveis Socials de la seua ciutat, al no tenir dret al subusidi de l’atur, i que tampoc havien pogut accedir als Ertos establerts perl Govern de l’Estat.

Els Serveis Socials de cada municipi, i en el cas d’Alcoi de les tres Unitats Territorials de cada zona, han treballat i continuen fent-ho a un ritme desbordant davant la gran demanda d’ajudes.

En plena pandèmia s’ha atès a persones grans al seu domicili perquè se’ls assortira el menjar o se’ls brindaren d’altres ajuts; s’ha atès els escolars de famílies vulnerables per als quals el
menjador del seu col·legi era el seu suport essencial; s’ha atès els dependents, les persones en risc d’exclusió, les persones sense-sostre, i moltes altres persones necessitades d’ajuda.

Probablement, el personal d’aquests Serveis han fet la seua tasca sense veure reforçada la seua plantilla, tot I dedicant-li moltes hores a el dia més enllà del seu horari habitual, donant un
gran servei als seus conciutadans, la qual cosa els fa a totes ells i elles mereixedors del nostre reconeixement, també el dels demés grups socials i d’activisme, de les persones perceptores
d’ajudes, com no, de tota la ciutadania en general.

També volem donar el nostre reconeixement a les ONGs locals, com Creu Roja i el seu Banc d’Aliments, que va dur a terme, i continua fent-ho, una funció primordial portant aliments als
domicilis, o atenent des del seu economat les persones vulnerables. Altres ONGs com Càritas, van aportar el seu important gra de sorra. A mes, volem agrair les donacions que s’han fet al
Banc d’Aliments local per part d’entitats privades, de persones particulars i d’altres ciutadans d’Alcoi, Tots ells van ajudar la població en el pitjor moment d’aquesta crisi pandèmica.

I ara es continua necessitant-d’aquest esforç que realitzen els Serveis Socials i les ONGs, ja que els efectes derivats d’aquesta crisi perduren i s’agreugen en el temps.

Per Espai NO+Precarietat de L’Alcoià-El Comtat