Aquest matí, el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi ha acollit la presa de possessió en propietat, després de superar el preceptiu curs de capacitació realitzat per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, de 2 oficials (procedents d’un procés selectiu de promoció interna) i 6 agents (procedents d’un procés selectiu lliure).
D’altra banda, cal destacar que en l’actualitat, aquest Ajuntament està realitzant dos nous processos selectius de personal de la Policia Local, un d’oposicions i un altre de borsa de treball.
Pel que respecta al d’oposicions són per a 19 places d’agent, de les quals 11 són per al torn lliure i 8, per al torn de mobilitat. S’han presentat 596 sol·licituds per a prendre part en el procés, realitzat per a cobrir en propietat les places vacants en la plantilla de la Policia Local. Aquestes oposicions, com totes les de l’Estat i per descomptat les altres que estan en en marxa a l’Ajuntament d’Alcoi, es van haver de paralitzar temporalment a causa de la Declaració de l’Estat d’Alarma, i una vegada va finalitzar aquesta situació, el procés ha seguit amb total normalitat. Quan finalitze aquest procés selectiu la ciutat tindrà cobertes totes les places que li corresponen de Policia Local.

D’altra banda, cal assenyalar que també es constituirà una borsa de treball per a la provisió temporal de llocs d’agents de la Policia Local mitjançant una comissió de serveis. Cal indicar que la comissió de serveis és el sistema legal per a quins funcionaris puguen prestar els seus serveis en un altre ajuntament, per un termini màxim de dos anys. Així, es poden cobrir temporalment places d’agent de la Policia Local mentre es realitza el procés selectiu d’oposició. S’han presentat 8 sol·licituds de funcionaris d’altres administracions que desitgen prestar temporalment els seus serveis en aquest Ajuntament, en cas de necessitat.

Recordem que el passat 14 de gener, un total de 12 policies van prendre possessió de les seues places. D’ells, 6 que juraven o prometien el seu càrrec per primera vegada, 2 del torn de mobilitat i 4 més que ja havien acabat el curs del IVASPE, i per tant, s’incorporaven de manera definitiva.

El regidor de Personal, Alberto Belda, indica que: “Tenim en marxa el major procés de selecció de Policia Local que hi ha hagut, almenys en els últims anys a la nostra ciutat. Una vegada finalitzat, tindrem un total de 19 incorporacions el que ens permetrà completar totes les places de Policia Local, renovant en quatre anys un terç del total de la plantilla. Com sabem que aquest procés serà llarg, hem convocat una borsa de treball per a la provisió temporal d’agents perquè, per a nosaltres, és molt important incorporar efectius a la nostra ciutat i que la Policia Local puga treballar de la millor manera possible”.