A principis de setembre començaran les actuacions necessàries per a donar compliment al pla de manteniment del Pont de Sant Jordi. En la darrera Junta de Govern es va aprovar l’adjudicació dels treballs a l’empresa Levantina de Limpiezas Grupo Espiral, S.L. per un import de 20.739,40 euros.

Les zones on es realitzaran les actuacions de manteniment són les baranes de formigó i les d’acer, en les parts tant interiors com exteriors.
Pel que respecta als treballs concrets en la part interior faran una revisió, reparació i pintat de les zones en les quals les baranes presenten començament d’oxidació aplicant esmalt, així com picat i sanejat les zones on siga necessari i eliminaran les microfissures existents en les baranes de formigó. En la part exterior, entre altres actuacions el que faran és la neteja en profunditat de superfícies, eliminant tota la brutícia produïda per la pol·lució, fums, sutges i contaminació de tipus gras utilitzant per a això el sistema d’hidropressió amb llança d’aigua. També faran un eixamplat de les juntes de dilatació de manera mecànica.

«Les actuacions necessiten un manteniment, en cap cas es tracta de solucionar una obra mal feta, al contrari, és un pla de manteniment per evitar arribar a la situació que va arribar el Pont de Sant Jordi i que va provocar que tinguérem que dur a terme una reparació integral després de molts anys d’abandó. L’important no és només fer obres en la ciutat, també hem de fer un manteniment perquè perduren en bon estat», ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez.