En una campanya que arranca marcada per la Covid 19, demà dimarts 1 de setembre, comença la temporada d’ús de les instal·lacions esportives municipals amb la novetat de la reducció d’un 50% de l’import del carnet d’abonat per a tots aquells esportistes que tingueren el carnet la temporada anterior i el renoven per aquesta per a compensar tot el temps que no van poden utilitzar les instal·lacions a causa de la pandèmia.
El carnet d’abonat a les instal·lacions esportives municipals es podrà renovar en el Centre d’Esports en horari d’oficina. Els preus de les diferents modalitats estan recollits en l’ordenança de preus públics, seran els mateixos que en temporades anteriors.

Les persones amb carnet d’abonat gaudeixen dels següents drets durant la temporada esportiva, tal com queda explicat en l’ordenança:
• Accés mitjançant la presentació obligatòria del carnet d’abonat a les Instal·lacions Esportives Municipals que tinguen establit preu públic.
• La utilització de la pista d’atletisme, sala d’arts marcials, sala multiusos, galeria de tir amb arc, rocòdrom, pistes poliesportives, camps de futbol i pavellons municipals sempre que els usuaris pertanguen a clubs i/o entitats esportives que participen en competicions de caràcter oficial organitzades per les corresponents Federacions esportives, o en el seu cas participen en competicions d’àmbit local o comarcal reconegudes per l’Ajuntament i que fins i tot no tenint caràcter oficial són organitzades per Associacions legalment constituïdes. En el cas de camps de futbol, pistes i pavellons aquesta utilització quedarà limitada als partits i entrenaments oficials. Qualsevol altra utilització per entitats o particulars haurà de ser autoritzada expressament per la Regidoria d’Esports que valorarà si no ha de liquidar el preu públic que corresponga.
• La reducció en el preu públic de determinades instal·lacions esportives com a pistes de tennis, pistes d’esquaix, pistes de pàdel i sala de musculació.
• La gratuïtat en la matrícula per a l’alta com a abonat de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal “Eduardo Latorre”.
• La reducció en la quota de determinats preus públics del Complex Esportiu Municipal “Eduardo Latorre”.
• La utilització de vestuaris i dutxes, així com aquells altres serveis, d’acord amb normatives en particular, que puga considerar la Regidoria d’Esports i que en el seu moment anuncie oportunament. És obligatori per els esportistes que participen en les lligues tant a nivell local, com autonòmic o nacional. Estan exempts els esportistes d’elit.
A més aconseguiran descomptes en diferents establiments d’Alcoi presentant el carnet d’instal·lacions esportives.

RECORDATORI ALS CLUBS ESPORTIUS
El Centre d’Esports ha redactat una sèrie de normes d’ús i comportament dins de les instal·lacions esportives municipals que ha per correu electrònic a tots els clubs.
A més han reforçat la cartelleria i col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el Francisco Laporta i s’aniran col·locant en els pròxims dies en la resta d’instal·lacions
Entre les normes que recorden en aquesta carta expliquen que no es podrà accedir a les instal·lacions esportives en el cas de presentar símptomes compatibles amb el Covid-19. De la mateixa manera, no poden accedir a les instal·lacions esportives aquelles persones que es trobe en període de quarantena o aïllament preventiu.

Ús obligatori de màscara en tot el recinte poliesportiu, abans i després de la pràctica esportiva, així com en els moments de descans, entrades i eixides a l’espai esportiu, en els vestuaris i en altres casos en els quals no s’està practicant esport.

Higiene de mans de manera freqüent de totes les persones que es troben realitzant pràctica esportiva, així com personal auxiliar dels clubs i entitats.
Guardar distància interpersonal de seguretat de, com a mínim, 1,5 metres.
Desinfecció de tot el material, siga o no esportiu, després de la seua utilització.
Únicament pot entrar i romandre una persona en el magatzem on es guarda el material esportiu dels clubs i entitats. Si un monitor vol recollir el material del seu club i ja es troba una persona dins del magatzem, haurà d’esperar que isca del mateix per a poder entrar i recollir el seu material esportiu.
Parar atenció a les senyalitzacions que es troben en els espais esportius, així com a les indicacions del personal treballador de les instal·lacions esportives.
A més d’aquestes indicacions, s’haurà de parar atenció a la normativa que es trobe vigent en tot moment, així com a les normes reguladores especials que emeten les federacions esportives.