L’Ajuntament ja ha aprovat definitivament el Pla Territorial d’Emergències d’Alcoi. El pla es va votar el passat mes de juliol amb el vot afirmatiu unànime de tota la corporació en el ple municipal després d’estar en exposició pública durant un mes, on els diferents grups polítics i altres entitats socials van poder fer les al·legacions corresponents. De tota manera s’ha de tindre en compte que aquest pla és un document en continua revisió i actualització.

El Departament d’Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament d’Alcoi ha elaborat aquest nou Pla Territorial, seguint les directrius del Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana i sota la supervisió dels tècnics de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Aquest és el pas previ perquè aquest pla siga homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

Recordem que aquest document estableix quina ha de ser l’organització general en resposta a les situacions de riscos col·lectius greus i assenyala els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, així com la forma que aquests recursos s’organitzen amb l’objectiu principal de minimitzar les conseqüències davant d’incendis, nevades, inundacions, accidents, terratrémols i d’altres que poden afectar a Alcoi. També recull un conjunt de tècniques i accions prèviament organitzades i planificades, dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns en situacions de risc o emergència, marcant unes pautes d’actuació que asseguren una millor eficiència en les decisions que s’han de prendre en aquestes situacions.

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, explica que “el pla d’emergències ens permet fer front a les contingències que ocórreguen, tant les naturals a causa d’incendis, nevades i inundacions o terratrémols, per exemple, com les causades per accidents, preparant-nos per a protegir els nostres ciutadans i el nostre entorn de la millora manera possible. El document ha comptat amb una àmplia participació en la seua elaboració i ha estat aprovat per unanimitat, a banda de què parlem d’un document sempre viu, sent actualitzat i millorat constantment per a adaptar-lo a les noves situacions que ens toque viure”.