Malgrat la incertesa inicial prèvia a l’obertura de les piscines, finalment i gràcies a l’esforç de tots els agents implicats, les tres instal·lacions van obrir al públic dilluns passat 29 de juny en una temporada atípica que es va estendre fins diumenge passat 30 d’agost. En total va haver-hi 30.848 accessos a les tres piscines municipals durant aquest període.

Detallant les dades per piscines la José Trenzano Alós va comptabilitzar 16.583 accessos, per 8.299 en la de Caramanchel Juan Agudo Garat i 5.966 a la de Batoi.

Les dades per mesos en cadascuna de les piscines són els següents:

Juny

Juliol

Agost

José Trenzano Alós

288

8087

8208

Caramanchel

299

4596

3404

Batoi

135

3175

2656

Centrant tots els esforços a garantir la seguretat dels usuaris i adoptant per a complir aquest objectiu totes les mesures marcades per la legislació vigent, els ciutadans han tornat a respondre positivament a l’obertura de les piscines municipals, des del Govern Municipal i el Centre d’Esports ens hem esforçat al màxim perquè la ciutadania haja pogut gaudir d’aquestes instal·lacions durant l’estiu oferint la màxima seguretat possible”, destaca el regidor d’Esports, Miguel Juan Reig.

Després del tancament diumenge passat de les tres piscines municipals les dades d’assistència ales mateixes queden lluny de les d’anys anteriors degut en part a la reducció de l’aforament de les mateixes i la no celebració de jornades d’oci infantil que se celebraven en les últimes temporades i que en aquesta, per qüestions derivades de la pandèmia, es van haver de suspendre, igual que l’entrada gratuïta per a les persones jubilades en dies assenyalats. A més enguany les piscines han obert menys setmanes que en anys anteriors, ja que amb anterioritat obrien a meitat juny i tancaven l’últim cap de setmana abans de l’inici escolar.

Els números totals d’assistència comparats amb altres anys són el següents:

2017: 45.656

2018: 44.836

2019: 52.027

2020: 30.848