L’Ajuntament d’Alcoi torna a destinar per al proper 2021 la quantitat de 400.000 euros perquè entre tots els veïns i veïnes del la ciutat puguen decidir en què s’ha d’invertir aquesta quantitat. Dels 400.000 euros, 320.000 euros van destinats a propostes d’inversió i 80.000 euros a propostes de despesa corrent.

Es poden fer propostes al web Alcoiparticipa.com, del 28 de setembre al 18 d’octubre de 2020. Del 7 al 27 de setembre es farà una campanya publicitaria. Una vegada arreplegades les propostes es determinarà la seua viabilitat per part d’una Mesa Tècnica. Del 25 de noviembre al 8 de desembre 2020 els ciutadans podran votar les propostes preseleccionades. Com a molt tard el 22 de desembre les propostes seleccionades es faràn públiques i s’incorporaran al pressupost municipal del 2021.

La Regidoria de Participació Ciutadana té la ferma voluntat de dissenyar i dur a terme una planificació estratègica que puga garantir la posada en marxa d’una Democràcia Participativa de qualitat a la nostra ciutat. El Govern de la ciutat d’Alcoi, a través de processos participatius, té com a objectius dissenyar una estratègia participativa, desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que milloren la qualitat de les polítiques públiques, crear fòrums de discussió i consens, fomentar la informació i la formació del teixit associatiu d’Alcoi i mobilitzar el teixit social de la nostra ciutat, sobre la base dels valors participatius, per a entre tots/es crear una ciutat dinàmica i participativa.

Moment de la presentació

Cartell