L’ajuntament d’Alcoi ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana un total de 2.575.999 euros per a la contractació de 167 persones mitjançant dos programes diferents, en concret, 1.215.194 euros per a contractar 106 persones en el programa Avalem Experiència Covid 19, la subvenció del qual està destinada a la contractació de persones d’almenys 30 anys, desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la Covid 19 i 1.542.805 euros per a Avalem Joves, el Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en aquest programa la intenció és contractar 61 joves.

Pel que respecta al programa Avalem Experiència, enguany les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys, preferentment desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, per a la realització d’obres o serveis d’interés general en col·laboració amb les corporacions locals. Les obres o serveis a realitzar han d’estar relacionats amb la conjuntura derivada per la COVID 19, i desenvolupar accions específicament dirigides a prevenir, contenir, pal·liar o mitigar els seus efectes en l’àmbit territorial i competència de cada entitat beneficiària. En la seua condició d’òrgan competent en Emergències, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà els treballs realitzats a l’empar d’aquesta convocatòria. En aquest apartat els contractes seran de 6,5 mesos. Les dates estimades d’inici i fi són el 17 de desembre i el 30 de juny.

La convocatòria del programa Avalem Joves, té per objecte la concessió de subvencions per a la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dotant així als beneficiaris de mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències, proporcionant-los una major capacitat de resposta davant la conjuntura derivada per la incidència de la COVID 19 en el seu territori. Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. Les persones seran contractades a jornada completa, durant un període de dotze mesos, començant els contractes el 15 de desembre de 2020 i finalitzant el 14 de desembre de 2021 aproximadament. L’aportació municipal de l’Ajuntament d’Alcoi per a dur a terme aquestes contractacions seria de 526.414 euros.

Està prevista la contractació de perfils destinats específicament a prevenir, contenir, pal·liar o mitigar els efectes de la Covid i altres més genèrics, així com perfils d’enginyers, graus universitaris, cicles formatius i de diversos àmbits amb una acreditació d’estudis i altres que requereixen una menor qualificació com a peons.

EVOLUCIÓ D’AVALEM
Des de l’inici d’aquest programa en 2017 l’Ajuntament d’Alcoi ha participat sol·licitant tots els anys una quantitat similar, sempre entre els 2,5 i 3 milions d’euros. En concret, en 2017, 2.445.898,72 euros la qual cosa va permetre la contractació de 126 persones sense qualificació i 26 qualificats. En 2018, es van sol·licitar 3.121.719,10 euros per a contractar 148 persones sense qualificació i 47 qualificades i en 2019 la petició va ser de 2.885.460 euros, en aquesta ocasió la Generalitat no va concedir el 100% del sol·licitat, sent l’import concedit 642.425,01 euros per a contractar 22 persones sense qualificació i 19 qualificades. El motiu de no concedir la totalitat de l’import sol·licitat en aquest últim any, és que segons la convocatòria si la dotació resultara insuficient, es prioritzarien les sol·licituds segons el major atur registrat de joves menors de 30 anys, sobre la base de les estadístiques registrades corresponents al mes anterior al de la data de resolució de la convocatòria. En el cas d’Alcoi l’ésser una de les ciutats sol·licitants amb menor taxa de desocupació va tindre per aquest motiu menys subvenció.

En total en aquestes tres edicions l’ajuntament ha contractat 388 persones amb una aportació de la Generalitat Valenciana de 6.210.042,83 euros.

“Un any més participarem en els programes Avalem de la Generalitat que enguany tenen un caire especial, ja que el programa Avalem Experiència està destinat a pal·liar els efectes de la Covid 19, d’una banda en la contractació de persones que van perdre la seua ocupació a causa d’aquesta situació i que a més treballaran en tasques destinades específicament a mitigar els seus efectes. D’altra banda, continuem oferint Avalem Joves, el programa que permet a molts joves de la ciutat, amb qualificació o sense ella, obtenir la seua primera ocupació, entrar en el mercat laboral i adquirir l’experiència que els servirà per a obtenir una ocupació una vegada finalitze aquest contracte. Volem destacar l’aposta de l’Ajuntament d’Alcoi, l’administració pública més pròxima, per ser uns de motors de contractació de la ciutat en una situació molt complicada per a la ciutadania”, indica l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.