El Centre d’Esports ha redactat un protocol que explica com dur endavant la pràctica esportiva en les instal·lacions municipals amb l’objectiu de donar compliment a la normativa aplicable en prevenció del Covid-19 en l’àmbit esportiu, així com establir les mesures bàsiques que s’han de dur a terme en les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats esportives, esportistes i usuaris amb la finalitat de minimitzar el risc de contagi per la Covid- 19, tant en esport aficionat com federat.
El contingut del protocol es pot consultar a la web de l’ajuntament en la secció d’Esports i s’ha fet arribar a totes les entitats esportives de la ciutat:Les entitats i clubs esportius que tenen assignats dies i horaris per a realitzar els seus entrenaments, així com els que participen en competicions esportives durant tota la temporada i que per tant fan ús de les instal·lacions esportives municipals, hauran de remetre signat el document a la Regidoria en el qual declaren i accepten conéixer i complir aquest protocol, la normativa vigent que regula el desenvolupament de la pràctica esportiva i l’ús responsable de les instal·lacions esportives municipals. Pots descarregar la declaració responsable aci.
«Des del Centre d’Esports treballem per que la nostra ciutadania puga practicar esport amb la major normalitat possible seguint la normativa de la Generalitat Valenciana. És important tenir en compte que hi ha que seguir un protocols higiènic-sanitàri i de seguretat. Hem de ser responsables per protegir-nos tant a nosaltres com a la resta de persones que estan en les instal·lacions esportives municipals. Totes les entitats i clubs que utilitzen les instal·lacions s’han de comprometre a complir aquest protocol», indica el regidor d’Esports, Miguel Juan Reig.