El Govern Municipal ha valorat positivament que el Partit Popular s’haja involucrat en el procés de ‘peatonalització’ del centre d’Alcoi i haja fet les seues propostes que són acceptades, ja que són considerades positives.

El Partit Popular ha proposat una alternativa, deixant en la primera fase el carre Sant Nicolau en un sentit únic cap a la Zona Alta i desviar el trànsit de baixada per carrer Torre de les Maçanes i de La Casa Blanca cap al Viaducte i la plaça d’Espanya.

«És una bona proposta i l’acceptem, ens alegrem que el Partit Popular se sume al procés de ‘peatonalització’ del centre d’Alcoi que no és un projecte de partit, és un projecte que ha de tirar avant de forma consensuada amb tots els grups i col·lectius», ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Mobilitat Sostenible, Accessibilitat Universal, Jordi Martínez.

«Aprofitarem aquesta primera fase on se seguirà circulant en el carril de pujada per Sant Nicolau per adequar aparcaments i els accessos per a la segona fase en la qual aquest carrer quede ja només per a vianants», afirma, Martínez.
Respecte a la proposta del Partit Popular dels horaris de càrrega i descàrrega, aquesta setmana es va mantenir una reunió amb els comerciants i es va decidir consensuar uns horaris d’acord amb tots els sectors implicats.

«El projecte de peatonalizació del Centre transformarà la nostra ciutat i ha d’estar consensuat. No parlem d’un projecte de Govern, és un projecte de ciutat.», conclou el regidor.