L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), ha iniciat el procés per a elaborar una primera proposta de classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana en àrea industrial bàsica, àrea industrial consolidada o àrea industrial avançada.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que per a la seua realització “és imprescindible recaptar tota la informació relativa al sòl industrial dels nostres municipis i per dur-la a terme necessitem la col·laboració dels ajuntaments que són els qui millor coneixen les característiques dels espais industrials situats en les seues localitats”.

“Per això -ha continuat- des de l’Ivace els hem remés recentment una carta en la qual els sol·licitem les dades necessàries per a poder dur a terme aquesta classificació”.

Així mateix, ha detallat que aquesta categorització, recollida en la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, “s’establirà en funció de les dotacions i serveis que ofereixen els espais industrials a les empreses”.

Cal recordar que l’Ivace ha destinat en el període 2017-2019 més de 74 milions d’euros a 181 municipis de la Comunitat per a la millora i modernització dels seus polígons industrials. Aquestes subvencions, dirigides als ajuntaments, han permés millorar les infraestructures, serveis i accessos dels espais empresarials i contribuiran a la seua classificació com a àrea industrial consolidada o avançada.

En aquest sentit, Climent ha avançat que des de l’Ivace s’està treballant per en l’exercici 2021 “comptar amb una nova convocatòria d’ajudes per a continuar millorant els polígons industrials i fer-los més atractius per a la implantació d’empreses que generen ocupació i riquesa”.

El titular d’Economia ha assegurat que un dels objectius de la classificació de les àrees industrials “és establir diferents nivells d’impuls a la inversió pública i privada, així com promoure les actuacions de gestió i modernització en cada espai i atorgar les marques de qualitat Municipi Industrial Estratègic o Municipi Logístic Estratègic”.

Informació sol·licitada

En la carta remesa per l’Ivace als ajuntaments se’ls sol·licita l’emplenament via telemàtica de dues fitxes. La primera d’elles se centra a recaptar informació sobre la situació actual del sòl classificat com a industrial dins del PGOU del seu municipi.

En concret, es necessita conéixer en el termini dels 10 dies següents a la seua recepció si els solars inclosos en les àrees classificades com a industrial compleixen amb l’exigit en l’article 177 de la Lotup en el qual s’estableix l’accés rodat fins ells per via pavimentada, subministrament d’aigua potable i energia elèctrica, evacuació d’aigües residuals, accés per als vianants, encintat de voreres i enllumenat públic.

En una segona fitxa se’ls sol·licita als ajuntaments dades per a la inclusió de l’àrea empresarial en el Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat: situació exacta a través de les coordenades ETRS89 UTM zona 30N, la seua denominació, serveis disponibles, vies d’accés i connexió, existència o no d’entitat pròpia de gestió i modernització, promoció pública o privada, sector de les empreses instal·lades i pla individualitzat de l’àrea industrial.

Les dues fitxes estan disponibles per al seu emplenament i tramitació telemàtica en el portal web de l’Ivace (consultar ací).

Llei d’Àrees

El 5 de juny de 2018 es va aprovar la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat per a impulsar la millora de la qualitat del sòl industrial, la col·laboració públic-privada i el desenvolupament de serveis addicionals de valor afegit amb la finalitat d’incrementar la competitivitat de les empreses i afavorir la creació d’ocupació.

Un dels seus aspectes més importants és el que fa referència a la classificació i mapa d’àrees industrials. Així, en els articles 34 i 37 s’estableix el procediment per a la classificació, respectivament, de les àrees industrials i dels enclavaments tecnològics en les diferents categories previstes i segons les dotacions i serveis existents en aquestes.

D’aquesta manera, la proposta que realitzarà l’Ivace permetrà continuar amb el procediment de classificació de les àrees i seguir avançant en el desenvolupament de l’esmentada Llei.