L’Ajuntament d’Alcoi aprovarà pròximament la seua Ordenança de Circulació que com ja vam explicar definirà la normativa específica per a la circulació en bicicletes, vehicles de mobilitat personal i patinets sense motor, també la velocitat màxima permesa a la ciutat, a més inclou un nou sistema en el cas de les multes que beneficiarà a la ciutadania i definirà perfectament cada situació sense deixar-la a criteri de l’Agent de Policia. Després d’aprovar l’ordenança es formalitzarà un acord perquè siguen gestionades per SUMA.

Les novetats quant a les multes tenen un doble vessant, d’una banda s’ha arribat a un acord amb el SUMA per a la gestió de les multes. Aquest acord es formalitzarà després de l’aprovació de l’ordenança en el Ple. Per a portar-ho a terme es va prendre en consideració un document marc sobre les sancions del SUMA que és molt més específic que l’actual, és a dir, fins al moment moltes de les decisions deixaven a criteri de la Policia la gravetat de la sanció, ara el document treballat per part dels tècnics, defineix clarament totes les sancions, indicant que és lleu, greu o molt greu. Amb el nou sistema es realitzarà també una foto de la infracció. Tot això possibilitarà d’una banda que siga més fàcil realitzar un recurs, ja que es basarà en una norma concreta i molt especificada, a més la foto servirà com a prova. D’altra banda, facilitarà el pagament no sols a les persones d’Alcoi sinó a les de la resta del territori perquè es realitza a través de SUMA. Finalment cal indicar sobre aquest tema una cosa molt important i és que eliminarà els problemes que existeixen actualment per a cobrar les multes als vehicles registrats fora de la ciutat, que eren sancionats però en la majoria dels casos no pagaven. Amb aquesta nova gestió es passa a treballar del cens local de vehicles a la base nacional que posseeix el SUMA, ja que treballa amb la base de dades de la Guàrdia Civil, per tant es podran notificar les sancions a qualsevol vehicle, no sols als d’Alcoi.

“Es tracta d’una ordenança molt garantista amb la ciutadania, tenim un document per a totes les persones i que totes hauran de conéixer pel que realitzarem les campanyes i accions necessàries perquè així siga. Amb aquest sistema veiem una vegada més com tenim aplicacions de smart city és a dir, aplicar la tecnologia per a facilitar la vida a la ciutadania. Gràcies al nou sistema serà molt més fàcil recórrer una multa perquè hi haurà una foto en la qual es podrà comprovar si existeix la infracció o no, ara ja no es deixarà res al criteri personal, tot està especificat.”, conclou, Llopis.