Des de hui es poden presentar les propostes per als Pressupostos Participatius. Són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en què la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a objectiu principal la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues demandes i preocupacions principals en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent. La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2020 és de 400.000 euros, dels quals 320.000 euros van destinats a propostes d’inversió i 80.000 euros a propostes de despesa corrent. La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi el dia 28 de setembre de 2020.

PROPOSTES
A partir de les 12 h de hui 28 de setembre es poden fer les propostes de forma telemàtica a alcoiparticipa.com o de forma presencial a les urnes ubicades en les Biblioteques Públiques d’Alcoi, Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC); Carrer Sant Llorenç, 2, Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre, Centre d’Esports, Centre Social ‘Zona Nord i Centre Cervantes Jove (CCJ). Ja que els centres de majors estan tancats es recolliran les propostes en les Aules de Majors.
També es podran fer propostes en els Tallers Participatius. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge. Es realitzaran dos tallers participatius en la sala multiús del Centre Cervantes Jove. Els dies 6 i 13 d’octubre, en horari de 18.00 a 20.00 hores i els dies 8 i 15 d’octubre, en horari de 18.00 a 20.00 hores.
Pel que respecta a les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent i estarien englobades en quatre àmbits:
A) MOBILITAT-ACCESIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d’estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.
B) ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, repoblació, horts socials i escolars, paratges naturals, solars i places.
C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d’edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d’interés), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors. Adquisició de material per a la seua cessió a les entitats locals.
D) PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes, Campanyes Educatives, Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).
Les propostes han de ser concretes, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la. També es valorarà que beneficie al màxim de la ciutadania possible, igualment han de ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat, innovadores i sostenibles, és a dir que tinga continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials.
Les propostes que estiguen incloses dins dels criteris de no-viabilitat, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació. Aquests criteris són: no és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis, el seu cost aproximat supera els 320.000 euros o 80.000 euros respectivament, està duplicada: ja s’ha fet o ja es farà per part de l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada, per excessives dificultats tècniques o administratives, no és competència municipal, és considerada com un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, no és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius, està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució i altres com que la proposta no es considera adequada.

VOTACIÓ I AVALS
Una vegada treballades les propostes i amb la presentació de l’assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament, es realitzarà un taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes els dies 3 i 5 de novembre.
Les propostes que siguen seleccionades d’acord amb els criteris de priorització obtindran un segell d’autentificació i passaran a ser les primeres en la llista de les votacions. No necessitaran els 50 avals.
Una vegada realitzades les propostes en la pàgina web o a les urnes perquè puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part del veïnat que participen en el procés. Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però només un aval per proposta. El sistema de recollida de suports/avals a les propostes realitzades en línia, estarà obert des del moment en què es realitza la proposta, és a dir, des del 28 de setembre fins al 18 d’octubre.
Una vegada recollides totes les propostes que disposen d’un suport de 50 avals, revisades pel Departament de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran publiques per a la seua votació a partir del 25 de novembre.
Les primeres propostes de la llista de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i disposaran d’un segell d’autentificació.
Les propostes es podran votar a partir de les 12.00 h del 25 de novembre fins a les 00.00 h del dia 8 de desembre de 2020.
Cal destacar com a novetat aquest any que tant els avals com les votacions també es podran fer via Whatsapp per facilitar la participació de la ciutadania.
Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciaran abans del 22 de desembre de 2020.

«Aquest any la Campanya ve marcada per la Covid-19 i tenim en compte que algunes de les activitats que solíem realitzar no podrem dur-les endavant de la mateixa manera, per això, per facilitar i fomentar la participació de forma no presencial incorporem també la utilització del WhatsApp, una ferramenta que utilitza gent de totes les edats i àmbits socials perquè també puguen votar sense haver d’entrar al web ni desplaçar-se a cap lloc. Anime a la ciutadania a fer propostes perquè puguem millorar la nostra qualitat de vida mitjançant la campanya de Pressupostos Participatius 2021», ha explicat la regidora de Democràcia Participativa, Teresa Sanjuán.