Davant de les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació sobre un escrit on es reclama la propietat dels terrenys on s’estan realitzant les obres d’ampliació del Poliesportiu Francisco Latorre, el Departament de Patrimoni ha explicat que el procés ha estat en tot moment dins de la legalitat i que ha complit amb totes les garanties d’exposició pública, moment on qualsevol interessat podria haver fet les al·legacions pertinents. Respecte a la propietat dels terrenys, és cert que es va subscriure un conveni en 1981 amb la propietària, on s’establia un lloguer de 54.000 pessetes cada tres mesos, quota que es va fer efectiva fins que la propietària va faltar i ningú va reclamar el mateix.

Ni en aquell moment ni durant tots els anys que han passat des d’aleshores, cap hereu va reclamar els terrenys davant de l’Ajuntament, ni va acceptar l’herència, tal i com consta en el Registre de la Propietat on la propietària continua sent la propietària anterior.

A més a més, el procés va comptar amb tots els requisits administratius pertinents, entre els que es troba l’exposició pública del projecte a la que qualsevol persona podia al·legar. Tot el procés es va realitzar sense que, en cap moment, ningú reclamara la propietat.

També s’explica des de l’Ajuntament, que durant aquests anys ha disposat de l’ús del sòl per fer les activitats a les que es volen destinar, i que es valoraran els diferents mecanismes que té l’administració per adquirir la propietat ja que una de les dificultats és la manca d’interlocutors durant aquests anys. Des de el Govern s’està a disposició de parlar amb els hereus quan estiga clara la situació legal de la propietat.

La regidora de Patrimoni Municipal, María Baca, destaca que: «en l’ajuntament d’Alcoi tenim un magnífic personal tècnic municipal i des del Govern tenim tota la confiança en el seu treball, en el treball públic del funcionariat que com sempre va certificar la propietat dels terrenys. En aquest cas d’una persona que va faltar i no consten hereus en el registre de la propietat. Parlem d’un procés que s’ha seguit complint tots els tràmits legals sense cap al·legació. A més, hi ha un informe jurídic demanat pel Govern Municipal de l’any 2007, que recomanava que si no havia hereus no hi havia que pagar cap conveni, això va fer aquell Govern Municipal i així s’ha seguit fent. Des del Govern es té la voluntat i disposició de parlar amb els hereus quan estiga clara la situació legal de la propietat. Últimament hi ha una corrent que tracta d’atacar el treball tècnic del funcionariat volent utilitzar com arma política el criticar assumptes tècnics que estan ben fets. Públicament vull defendre la seua professionalitat, el més fàcil és criticar al Govern, eixir als mitjans de comunicació i no comprovar la veracitat de les notícies, primer es critica i després es demana l’accés a l’expedient».