En el pròxim Ple el Partit Popular presenta un Prec perquè el Govern Municipal estudie la viabilitat tècnica i econòmica de la possible utilització pública, durant els caps de setmana i festius de l’aparcament subterrani de l’U.P.V. Campus Alcoi.

Amb aquesta proposta, des del Partit Popular es pretén augmentar les places d’aparcament a l’entorn del Centre de la ciutat abans d’iniciar el procés de conversió en zona de vianants. “És necessari garantir la suficient oferta d’aparcament públic per a facilitar l’accés fins a la zona amb vehicle a ciutadans d’altres barris i poblacions. És imprescindible executar mesures que afavorisquen l’afluència de persones al Centre abans de la seua conversió en zona de vianants “ explica la regidora popular Amalia Payá.

En el cas de constatar la seua viabilitat, es proposa que el Govern municipal inicie els tràmits pertinents a fi d’elaborar un conveni entre la Universitat Politècnica de València i l’Ajuntament d’Alcoi per a regular la utilització pública de l’aparcament.

Des que en 1972 l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial es va integrar en la Universitat Politècnica de València, aquesta institució no ha deixat d’ampliar el seu Campus d’Alcoi, tant en oferta acadèmica com en infraestructures, en una clara aposta per la ciutat.

Des de 2014 l’aparcament subterrani de 200 places amb el qual compta el Campus és una d’aquestes infraestructures.
La utilització d’aquest aparcament és imprescindible en el dia a dia de la universitat, sent utilitzat per complet durant els dies lectius per alumnes i professors, però no la resta de dies. “De fet, a mitjan vesprada del divendres baixa considerablement la seua ocupació fins a quedar buit per complet durant dissabte i diumenge” indica la regidora popular Amalia Payá.