El ple municipal ha aprovat definitivament la modificació del Pla d’Ordenació Urbana per a poder integrar la Colònia d’Aviació en el barri de Santa Rosa. L’aprovació suposa que es done llum verda a l’execució del conveni signat entre l’Ajuntament i el Ministeri de Defensa en 2017. El conveni permetrà la reordenació dels 60.000 metres quadrats de la Colònia d’Aviació dels quals, 7.500 m² passaran a ser públic complint-se una reivindicació històrica dels veïns del barri de Santa Rosa i dotant a la zona de nou terreny per a poder incorporar infraestructures. Durant aquest dies, l’Ajuntament ha tingut una reunió a distància amb representants de l’Instituto de Vivienda, Infraestructures y Equipamiento de la Defensa (INVIED), que serà el responsable de redactar el projecte de reurbanització i reparcel·lació així com de l’execució de les obres.

L’aprovació inicial de la modificació urbanística es va produir al ple municipal del mes de maig, obrint-se un termini d’exposició pública de 45 dies. En aquest temps l’Ajuntament també havia de realitzar consultes a les empreses subministradores d’aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i telecomunicacions perquè realitzaren informes sobre les necessitats mínimes de les obres i instal·lacions que hagen d’executar-se amb càrrec a l’actuació urbanística. Durant l’exposició pública, únicament s’ha produït una al·legació, que ha sigut estimada i que no ha suposat cap modificació. La modificació ha definit les obres de rehabilitació dels espais públics així com les condicions per a la rehabilitació edificatòria i la construcció de nous immobles.

La regidora d’urbanisme explica que “una vegada aprovat el pla urbanístic per la Colònia i d’haver realitzat aquesta mateixa setmana una reunió amb l’INVIED, ara el Ministeri ha de començar la redacció del projecte de reurbanització i reparcel·lació així com de l’execució de les obres, el que suposarà una inversió de 500.000 euros en unes obres que després l’Ajuntament d’Alcoi haurà de recepcionar. Tot açò suposarà la recuperació d’espais i instal·lacions fins ara privats del Ministeri, com la cantina, la capella o les zones esportives per a donar-los un ús públic que demanda la ciutadania, entre les que destaca l’ampliació de dotacions esportives per al barri conforme a la reivindicació participada dels veïns”.

Cal recordar que en 2018 es va realitzar un pla participatiu amb veïns i entitats per a definir els usos que hauria de tindre aquesta nova zona entre les que es van proposar una piscina municipal, un centre social o espai d’aparcament.