El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi va aprovar en el dia d’ahir de manera inicial la nova ordenança que possibilitarà la conversió en zona de vianants de part del centre de la ciutat.
Després d’un intens debat al qual tots els grups municipals van exposar el seu punt de vista i aportacions, la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Guanyar i Podem, les abstencions de PP i Compromís i els vots en contra de Ciutadans i VOX; obrint-se ara un període d’al·legacions de 30 dies.

Compromís Alcoi veu deficiències greus al document de la conversió del centre en vianants

Elisa Guillem, regidora de Compromís Alcoi comenta «Una de les primeres coses que s’ha de fer quan pensem a tallar carrers, són els estudis de quantitat de trànsit, d’afecció a veïns, i a altres zones contigües. Doncs això no existeixen al document del PSOE de peatonalització, i és més, segons sembla, gràcies a les nostres queixes s’han adonat que cal fer-ho, perquè ara fa una setmana que van instal·lar els mesuradors d’afluència al carrer Camí i Sant Nicolau. Com han dissenyat la zona de vianants sense aquestes dades? És impossible saber si es pot tallar o desviar un carrer sense saber la quantitat de cotxes que per allí passen amb les restriccions pensades.»

«Altra cosa que és qüestionem és si aquesta zona de vianants facilita la ràpida assistència d’emergències a veïns i comerciants?» comenta la regidora Guillem «No existeix cap pla d’emergències que ho assegure, ni cap informe de bombers ni protecció civil. Malgrat la nostra insistència amb la seguretat i l’accés ràpid a aquest tipus de vehicles, a un centre envellit, amb edificacions d’estructures de fusta, i veïns molt majors en els que el temps corre en contra, si parlem d’emergències. El que més ens ha sorprés és la demagògia del sr. Martinez erigint-se com a defensor de les mesures ecològiques anti contaminació. El regidor que entre altres mesures que ha pres ha estat no incorporar cap autobús amb etiqueta ECO a la flota de transport públic, inclús l’empresa concessionària adverteix que són contaminants però, malgrat això ha estat prorrogat el contracte amb aquestes unitats excessivament contaminants. Per altra banda en paraules del regidor Martínez, el 80% del trànsit del centre són vehicles de pas, aleshores evitant aquest pas, i deixant els vehicles de veïns, reduiríem un 80% la contaminació del centre i demostrem que els vehicles de veïns i treballadors del centre no són el problema, com deixa veure el regidor amb la seua preocupació per la quantitat de vehicles de veïns i comerciants», diu.

Guillem Finalitza «Està clar que el centre necessita una pacificació del trànsit, i carrers amables per a les persones, ja fa 30 anys que anem demanant-ho, temps de sobra per a tindre tots els informes i poder fer-ho bé, no com el Psoe està fent-ho. Ara és moment de fer les coses bé i assegurar un centre còmode per viure en ell, per comprar i pe a l’oci, tots tres necessaris per assegurar un futur al nostre centre històric, i deixem-se de improvisar i de fer proves sense sentit.

El PP destaca les seues aportacions

El Portaveu del grup municipal del PP, Quique Ruiz, ha destacat les aportacions del seu grup a la proposta inicial del govern municipal, que ha enumerat com a les següents:

-Compliment de la Llei de Trànsit diferenciant en la zona de prioritat per als vianants i la zona per als vianants, definint les seues característiques.
-Preferència del transport públic sobre el vianant en les zones de prioritat per als vianants.
-Ampliació de l’horari d’accés als residents.
-Ampliació de l’horari i les zones de càrrega i descàrrega.
-Exclusió del carrer de Sant Nicolás fins a 2022, prèvia realització d’obres en vies alternatives.
-Doble itinerari de circulació per als residents amb garatge.
-Circulació de bicicletes i patinets tots els dies de la setmana (no sols entre setmana, com plantejava el PSOE).
-Ampliació de l’horari de repartiment a domicili.
-Autorització del pas de transport escolar i universitari.

VOX explica la seua negativa

“La nostra posició ha sigut no a l’esmena consensuada per l’oposició, ja que hi ha punts en els quals no estem totalment d’acord, encara que s’acceptara per la majoria dels grups, com en l’articule 15.3 on diu “ les bicicletes, patinets i VMP podran circular pels carrers de prioritat per als vianants”, des de VOX defensem la preferència del vianant a aquesta mena de vehicles, no veiem coherent igualar-los.
La negativa a l’aprovació de l’ordenança, estaria fonamentada pels dubtes que ens generen les “presses, les formes, la falta d’informació, escoltar als veïns del centre, els quals veuen més inconvenients que avantatges i com no , a la resta d’alcoians que també es veuran afectats per l’augment del trànsit als carrers de voltant i de la resta de la ciutat. Considerem imprescindible i necessari, un estudi que abaste a tota la ciutat, i no únicament al centre”, diu el portaveu David Abad.

“Durant aquests 30 dies d’al·legacions, continuarem treballant, perquè l’impacte de la conversió en zona de vianants de la Ciutat d’Alcoi, siga el mes suportable possible i d’aquesta manera arribar a acords que ens faciliten la seua aprovació”, conclou.